Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Hindi Pagsang-ayon Ayoko ng kulay na ginamit mo sa larawan.

  false
  true
  True or False
  300s
 • Q2

  Mga Dapat Tandaan sa Paggawa ng Patalastas at Resipi

  Users sort answers between categories
  Sorting
  300s
 • Q3

  Ang Patalastas ay isang maikling pahayag na nagbibigay impormasyon ukol sa isang bagay. Maaari itong manghikayat, magbigay ng panuto o babala.

  true
  false
  True or False
  300s
 • Q4

  Ito ay  mabisang paraan upang ito ay maisagawa nang maayos at mabilis ang isang gawain. 

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  300s
 • Q5

  Ito ay isang uri ng sulatin na nagpapakita ng paraan o proseso sa paghahanda ng isang pagkain o inumin.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  300s
 • Q6

  Ang pagsulat ng simpleng patalastas at resipi ay isa sa mga halimbawa ng teknikal na pagsusulat na dapat mong matutuhan.

  true
  false
  True or False
  300s
 • Q7

  Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Hindi Pagsang-ayon Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko po matatanggap ang iyong sinabi.

  true
  false
  True or False
  300s
 • Q8

   Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Pakikipagdebate   

  Huwag mong ipilit ang nais mo dahil mali.

  false
  true
  True or False
  300s
 • Q9

   Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Pakikipagdebate   

  Maganda ang mungkahi mo sa isasagawang proyekto pero kung ako ang tatanungin dapat mo pa ring isaalang-alang ang gasgastusin dito.

  true
  false
  True or False
  300s
 • Q10

  Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Hindi Pagsang-ayon Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko po matatanggap ang iyong sinabi.

  true
  false
  True or False
  300s

Teachers give this quiz to your class