Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Si Mark ay isang OFW. Dahil sa pandemya ay nagbawas at pinauwi ang mga manggagawa sa kanyang pinapasukan. Saan siya maaring pumunta at sumangguni para sa mga programa ng OFW na nawalan ng hanapbuhay? 

  Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)

  Kagawaran ng Paggawa (DOLE)

  Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (DFA)

  Philippine Overseas Employment Agency (POEA)

  60s
 • Q2

  Matiyaga at masipag sa pag-aaral si Abby. Ngunit dahil sa lumalaganap na sakit ay hindi muna pinahintulutan na magbukas ang klase. Naging suliranin ni Abby kung paano siya makapagpapatuloy ng pag-aaral. Ano ang dapat niyang gawin? 

  Huwag na muna mag-enrol at palipasin ang pandemya 

   Maaring pumili ng kanyang sariling paraan ng pag-aaral modular o online 

  Bumili ng mga gadgets na makabago 

  Ayusin ang mga sirang gadgets

  60s
 • Q3

  Isa sa mga programa ng barangay at kalunsuran ay ang pagpapaganda ng kapaligiran. Si Mang Jesus at Veronica ay nais sumali sa mga pagpapaganda ng paligid, ano ang maaring gawin nina Mang Jesus at aling Veronica. Paano sila makikiisa ? A.  B. C.  D. 

  Hayaan na ang iba na magtanim 

  Huwag magtanim ng mga gulay sa paligid

  Kumuha ng mag-aasikaso para sa pagsasaayos ng paligid

  Makiisa sa proyekto ng gulayan sa barangay

  60s
 • Q4

  May paanyaya ang inyong barangay ukol sa seminar sa paggawa ng sabon. 

  Maaring makinig at gamitin pagkakitaan ang natutuhan

  Huwag pansinin ang paanyaya ng barangay

  Utusan at sabihin sa kasama sa bahay na siya na lang ang dumalo

  Makinig at ihambing ang paggawa mula sa naunang seminar

  60s
 • Q5

  Napansin mo na medyo mataas ang mga paninda ng iyong nanay kung ihahambing sa mga katabi niyong tindahan. Ano ang maari mong imungkahi sa iyong nanay? 

  Maari mong bawasan ang halaga ng inyong paninda 

  Dagdagan mo ang mga paninda ng iyong nanay

  Sabihin na may programang ipinatutupad ang pamahalaan ukol sa mga bilihin

  Tumulong sa pagtitinda

  60s
 • Q6

  Isang katutubo ang iyong kalaro. Sinabi niya sa iyo ang kanilang kultura at paniniwala. 

  Igagalang ko ang kanilang kultura at paniniwala 

  Hindi ko papansinin ang kanyang mga sinasabi 

  Ipagpapatuloy ang paglalaro

  Sasabihin ko ang mga hindi magagandang gawi sa kanila

  60s
 • Q7

  Naglunsad ng programa ang Kagawaran ng Edukasyon sa TV, na maaring makatulong sa iyo sa pag-aaral mo tulad ng Distance Learning. A. B.  C.  D. 

  Manood araw araw at huwag na lang pumasok sa klase

  Maging gabay ito sa iyong pag-aaral

  Magsawalang bahala na lamang

  Huwag panoorin dahil nakakaabala ito sa pag-aaral

  60s
 • Q8

  Nalaman mo na dadating ang iyong mga pinsan mula sa ibang bansa. Paano mo sila hihikayatin muling mamasyal sa ating mga magagandang pook pasyalan? 

  Sumama sa kanilang pamamasyal

  Isangguni sila sa mga pook pasyalan na malapit

  Huwag sumama sa kanila at hayaan na lamang sila

  Sabihin ang mga magagandang programa ng Kagawaran ng Turismo

  60s
 • Q9

  Paano ka makakatulong upang hindi tuluyang lumaganap ang pandemya?  

  Makiisa sa panawagan ng pamahalaan ukol sa mga mabubuting gawi ng kalusugan 

  Huwag sundin ang mga paalala basta palakasin ang katawan

  Pumunta sa ibang lugar kung saan kakaunti ang tao

  Manatili lamang sa tahanan at balewalain ang mga kautusan

  60s
 • Q10

  Si Selma ay isang kasambahay. nais niyang makatapos ng pag-aaral, ano ang maaaring imungkahi sa kanya? 

  Umuwi na lamang sa kanilang bayan

  Sumangguni sa DepEd at humingi ng payo ukol sa kanyang nais

  Mag-aral muna at iwanan ang pagiging kasambahay

  Manatili na lamang sa pagiging kasambahay

  60s

Teachers give this quiz to your class