placeholder image to represent content

Q3 POST TEST- ESP

Quiz by Sarah Alzaga

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  1. Si Jorniah ay nag-aaral sa ikalawang baitang.

   Karapatang mag-aral

    Karapatang mabuhay

   Karapatang magsulat         

  30s
 • Q2

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  2. Sumasali si Joren sa paligsahan ng pagtugtog ng gitara.

  Karapatang maging masaya

  Karapatang makapaglaro at makapaglibang 

   Karapatang paunlarin ang kakayahan

  30s
 • Q3

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  3. Dinadala si Arwin ng kanyang nanay sa doktor upang ipagamot.

    Karapatang maging malusog

  Karapatang matuto

    Karapatang kumain

  30s
 • Q4

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  4. Masayang ginagawa ni Naneng ang mga gawaing bahay na ibinigay ng guro.

   Karapatang mag-aral

  Karapatang makapaglaro at makapaglibang

  Karapatang maging malusog

  30s
 • Q5

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  5. Mayet ang ibinigay na pangalan  sa  kakapanganak  pa lang na kapatid ni Romwel ,ito ang  binigay  na pangalan ng kanyang ama at ina.

    Karapatang magkaroon ng pamilya

  Karapatang makapaglaro at makapaglibang 

  Karapatang magkaroon ng pangalan

   

  30s
 • Q6

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  6. Namamasyal ang buong pamilya ni Dave tuwing Linggo sa parke.

  Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga

  Karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib,at   karahasan

   Karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar

  30s
 • Q7

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  7. Naglalaro si Eric kasama ang kanyang mga kaibigan.

   Karapatang mapaunlad ang kakayahan

   Karapatang makapaglaro at makapaglibang

   Karapatang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan

   

  30s
 • Q8

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  8. Si Laiza ay ang batang sinagip ng mga pulis sa nagaganap na rally.

  Karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar

   

  Karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at   karahasan.

  Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga

  30s
 • Q9

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  9. Si Joy ay nasa ikalawang baitang, ngunit hindi siya pumapasok sa paaralan. Anong  karapatan ang hindi ipinagkakaloob sa kanya?

  Karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw.

    Karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar

  Karapatang makapag-aral

  30s
 • Q10

  Piliin ang  tamang karapatan na tinutukoy sa pangungusap.

  10. Namimili ng kanyang sapatos si Kim kasama ang kanyang ina. May gusto ang ina para sa kanya pero sinabi niya ang kanyang dahilan kung bakit ang sapatos na gusto niya ang kanyang nais na bilhin.

  Karapatang makapagpahayag sa  sariling pananaw

   Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga 

   Karapatang magkaroon ng pangalan

  30s
 • Q11

  Piliin ang Opo  kung ang bata sa  pangungusap ay nagpapakita ng     pagiging masinop at Hindi po kung hindi.

  1.Maraming tirang kanin sa plato ni ana dahil madali siyang magsawa.

  opo

  hindi

  30s
 • Q12

   Piliin ang  Opo kung ang bata sa  pangungusap ay nagpapakita ng     pagiging masinop at Hindi po kung hindi.

  2. Pinapatay ni Alma ang mga ilaw at electric fan kapag hindi  ito ginagamit.

  opo

  hindi

  30s
 • Q13

  Piliin ang Opo kung ang bata sa  pangungusap ay nagpapakita ng     pagiging masinop at Hindi po kung hindi.

  3.  Bumibili ang nanay ni Jeffrey ng mga murang gulay para sa kanilang ulam.

  opo

  hindi

  30s
 • Q14

  Piliin ang Opo kung ang bata sa  pangungusap ay nagpapakita ng     pagiging masinop at Hindi po kung hindi.

  4. Isinasalok lamang ni Raul ang mga palad sa gripo kapag siya ay                   nagmumumog.

  opo

  hindi

  30s
 • Q15

  Piliin ang Opo kung ang bata sa  pangungusap ay nagpapakita ng     pagiging masinop at Hindi po kung hindi.

  5. Maghapong nakabukas ang aircon sa kuwarto nina Joan kahit wala ng tao doon.

  opo

  hindi

  30s

Teachers give this quiz to your class