Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Isa sa mga kaugalian nating mga Pilipino na pagpapakita ng pagiging

  magalang ay _____________.

  pagbibigayan ng regalo tuwing Pasko

  pagmamano sa matatanda

  pagbabayanihan

  paghaharana sa babaeng nililigawan

  30s
 • Q2

  Bakit kailangan maging magalang ang isang batangtulad mo?

  Dahil malungkot ang batang hindi magalang

  Sapagkat ito ay utos ng magulang

  Upang ibili ka ng gusto mong gamit

  Sapagkat ito ang tamang gawin

  30s
 • Q3

  Ang paggamit ng mga salitang “kuya,ate, ditse, diko, manong, manang” ay mga salitang nagpapakita ng __________.

  pagiging magalang

  katalinuhan

  katapatan

  kaayusan

  30s
 • Q4

  Isang mabuting pag-uugali ng mga Pilipino angpagiging ________ sa lahat ng tagubilin ng mga nakatatanda sa atin.

  mabait

  masipag

  masunurin

  matiyaga

  30s
 • Q5

  Ang pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan atpamayanan ay nakakatulong para sa ating kaligtasan. Tama ba ito?

  Siguro

  Hindi

  Oo

  Ewan

  30s
 • Q6

  Lunes ng umaga at nahuli ka na sa flag ceremony kaya’t binilisan mo ang lakad patungo sa pinagdadausan nito subalit kasalukuyan ng inaawit ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Ano ang iyong gagawin?

  Hihintayin ko na lang matapos ang flag ceremonysa loob ng silid-aralan.

  Hindi na lang ako magpapakita sa flag ceremony.

  Hihinto ako sandali habang inaawit angLupang Hinirang.

  Tatakbo na lang sa aking pila.

  30s
 • Q7

  May alagang aso si Adrian. Tuwing umaga ito ay kaniyang inilalabas at pinapadumi sa tapat ng kapitbahay. Tama ba ang gawain ni Adrian?

  Hindi po, dahil labag ito sa karapatan ng hayop.

  Opo, sapagkat sa kalye lang namanniya ito pinadudumi.

  Hindi po, dahil hindi niya iginagalang ang kapitbahay.

  Opo, dahil wala naman nakatingin na kapitbahay.

  30s
 • Q8

  Nakita mong nagtapon ng tissue paper sa toilet bowl ang iyong kaklase. Ano ang una mong dapat gawin?

  Hindi ko na lamang papansinin.

  Isusumbong ko siya sa janitor ng paaralan.

  Pagsasabihan ko siya na hindi tama ang kanyangginawa.

  Sasabihin ko sa kanya na tanggalin niya angtissue sa toilet bowl.

  30s
 • Q9

  Bakit kailangan malaman ng batangkatulad mo na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura?

  Ang pagsusunog ng basura ay ipinagbabawal sabatas.

  Pwedeng irecycle ang mga patapong bagay nasusunugin.

  Maaari itong maging sanhi ngpagkasunog ng mga bahay sa paligid.

  Ang pagsusunog ng basura ay maaring magbunga ngmaruming kapaligiran.

  30s
 • Q10

  Alin ang mga basurang di-nabubulok?

  Bote at plastic

  Tuyong dahon at sanga

  Mga papel at bond paper

  Mga sirang pagkain

  30s
 • Q11

  Ano ang pwedeng mangyari kung patuloyna walang disiplina ang mga tao sa pamamahala ng basura?

  Mag-aaway-away ang mga tao dahil mag-uunahan sapagkuha ng basura na pwedeng ibenta.

  Tuluyan nang magiging marumi at walang kaayusanang ating kapaligiran.

  Magiging malinis pa rin ang paligiddahil may nangongolekta naman ng basura.

  Maraming tao ang yayaman dahil sapagbebenta ng mga basurang naiipon.

  30s
 • Q12

  Kulay pula ang Ilaw-Trapiko, ano ang ibig sabihin nito?

  Dahan-dahan sa pagtawid.

   

  Hinto sa pagtawid.

  Bilisan ang pagtawid.

  Pwede nang tumawid.

  30s
 • Q13

  Ano ang iyong gagawin kapag nakakita ka ng babalang “Bawal Tumawid Dito?

  Hindi ako tatawid.

  Tatawid ako kapag walang pulis.

  Tatawid ako kapag may kasabay ako.

  Tatawid ako kapag may kasamangmatanda.

  30s
 • Q14

  Kapag nakita mo ang berdeng kulay satraffic light, ito ay nangangahulugan na ___________________.

  maari ng tumawid

  maghintay na wala ng dadaan

  tatakbo na sa pagtawid.

  maari ng huminto ang mga sasakyan

  30s
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasama sa kulayng Ilaw ng Trapiko?

  asul

  pula

  dilaw

  berde

  30s

Teachers give this quiz to your class