placeholder image to represent content

Q3 Second Summative Test in MAPEH

Quiz by Maria Paz Manozo

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Anong serbisyo ang tumutukoy sa mga produktong ginagawa ng mga manufacturers para magamit ng mga mamimili?

  Health Information

  Health Services

  Health products

  Halaga o presyo

  30s
 • Q2

  Ano ang tawag sa mga taong bumibili o gumagamit ng mga serbisyo?

  konsyumer

  tindera

  manufacturers

  modelo

  30s
 • Q3

  Ito  ay tumutukoy sa pagpili ng mga produkto base sa mga impormasyon at serbisyong naibibigay o naidudulot sa ating kalusugan

  Impormasyong pangkalusugan

  Produktong pangkalusugan

  Serbisyong pangkalusugan

  Pamimiling Pangkalusugan

  30s
 • Q4

  Anong serbisyo ang ipinapakita sa larawan?

  Question Image

  Health information

  presyo o halaga

  Health products

  Health services

  30s
 • Q5

  Anong bahagi ng consumer health ang ipinapakita sa larawan?

  Question Image

  Health products

  Health Information

  Halaga

  Health services

  30s
 • Q6

  Ang mga dahon ay kabilang sa mga kagamitan sa kalikasan na maaaring gamitin sa paglilimbag

  Tama

  Mali

  30s
 • Q7

  Mahirap gawin ang finger printing

  Mali

  Tama

  30s
 • Q8

  Ang paglilimbag ay gumagamit ng lapis at karayola

  Mali

  Tama

  30s
 • Q9

  Ang paglilimbag ay magagawa gamit ang mga bagay mula sa kalikasan.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q10

  Ang paglilimbag ay isang proseso ng paglilipat ng teksto at mga imahe na karaniwang may tinta sa papel o sa iba pang materyales

  Mali

  Tama

  30s
 • Q11

  Ang daynamiks ay nagbibigay buhay ito sa tula o awitin.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q12

  Ang daynamiks ay tumutukoy sa taas at baba ng tono.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q13

  Ang daynamiks ay may kinalaman sa lakas at hina ng tunog o boses.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q14

  Ang daynamiks ay hindi nagpapahiwatig ng damdamin ng isang  awitin.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q15

  Ito ay tumutukoy  sa bilis o bagal ng tunog.

  Tama

  Mali

  30s

Teachers give this quiz to your class