placeholder image to represent content

Q3 - W6 Bayan Ko, Mahal Ko!

Quiz by josette lopez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang pagpapahalagang kailangan linangin ng mga Pilipino sa pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan?

   

  A. Pagtangkilik ng mga imported na produkto.

  A. Pagtangkilik ng mga imported na produkto.

  C.  Pagtulong sa kapwa sa harap ng kamera.

  C.  Pagtulong sa kapwa sa harap ng kamera.

  30s
 • Q2

  Sa anong dimensiyon ng tao nabibilangang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa?

  Moral

   Ispiritwal

   Pangkaisipan

  Pangkatawan

  30s
 • Q3

  Isa sa mga paraan upang maipamalas ang pagmamahal sa bayan ay ang pagsasabuhay ng pagkamamamayan sa pamamagitan ng pagboto ng kandidatong magnanakaw at sinungaling.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  Nakilala tayo ng mundo dahil sa talino at angking kagalingan na hinubog sa atin ng  bayang sinilangan  at utang natin sa ating bayang sinilangan ang ating kalayaan at pagkakataong hubugin ang ating pagkatao.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q5

  Ang mga sumusunod ay mga pagpapahalagang indikasyon ng Pagmamahal sa bayan.

  ✓ Paggalang

  ✓ Katarungan

  ✓ Kapayapaan

  ✓ Kaayusan

  ✓ Pagkalinga sa pamilya at salinlahi

  ✓ Kasipagan

  ✓ Pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  Ito ay ang pagpapakita ng marubdob na damdamin o pagmamahal sa lupang tinubuan(native land)

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q7

  Ideolohiyang pagkamakabayan na bumibigkis sa isang tao at sa kanyang kapwa tao na may parehong wika, kultura at may iisang layunin.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q8

  Ang pagbenta ba ng boto ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan? Bakit?

  Oo, upang magkaroon ng pera ang pamilya.

  Oo, dahil hindi naman malalaman ng taong bayan.

   Hindi, ang layunin ay mali at ang pagboto ay dapat isagawa nang tama.

   Hindi, dahil ito ay para sa sarili lamang at hindi para sa lahat ng taong bayan.

  30s
 • Q9

  Alin ang  ibig sabihin ng “Filipino Time”?

  Kaugaliang pagpasok nang eksaktong minuto sa nakatakdang        oras ng okasyon  

  Kaugaliang pagpasok ng mga Pilipino na hintaying magsimula          ang okasyon bago pumunta.

  Kaugaliang pagpasok isang oras bago ang nakatakdang oras ng        okasyon.

  Kaugaliang pagpasok ng mahigit isang oras pagkatapos ngnakatakdang oras ng okasyon.

  30s
 • Q10

  “Ang taong may pinag-aralan ay  kailanma'y nakagagawa ng anumang paglabag sa batas na ipinapatupad ng lipunang kinabibilangan.”  Ang pangungusap na ito ay

  false
  true
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class