placeholder image to represent content

Q-3 WEEK 1-2 PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA

Quiz by JESSIE D. SABILLA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1

  Lumalahok ang pamahalaan sa sitema ng pamilihan  anong modelo ito?

  Ikatlong modelo ng ekonomiya

  ikalawang modelo ng ekonomiya

  Ikaapat na modelo ng ekonomiya

  Unang modelo ng ekonomiya

  30s
 • Q2

  Anong modelo sa paikot na daloy ng ekonomiyaang itinuturing na payak o simpleng ekonomiya

  Ikalawang modelo

                          

  Unang modelo

  Ikatlong modelo

   Ikaapat na modelo

  30s
 • Q3

   Ang____________ ay ang tagalikha ng produkto.

  Bahay-kalakal

  Sambahayan

   PamilihangPinansiyal 

  Pamahalaan

  45s
 • Q4

  Ito ang pamilihan para sa capital na produkto. Lupa at paggawa.

  Factor market

  World marke

  Financial market

  Commodity marke

  30s
 • Q5

  Ito ang pamilihan ng tapos na produkto.

  Factor market

  Financial market

  Commodity market

  World market 

  30s
 • Q6

  Ito ang itinuturing na tagakonsumo ng produkto o ang nagpapakita ng  demand sa pamilihan.

  Bahay-kalakal

  Sambahayan

  Pamilihang pinansiyal

  Pamahalaan

  30s
 • Q7

  Lumalahok ang pamahalaan sa sistemang pamilihan

  ika-apat na modelo

  ikatlong modelo

  Ikalawang modelo 

  Unang modelo

  30s
 • Q8

  Pagkakaroon ng relasyon ng panlabas na kalakalan sa paikot na daloy ng ekonomiya,

    Ikalawang modelo

  Ikalimang modelo

   Ikaapatna modelo

  Ikatlong modelo

  30s
 • Q9

  Ang gumagawa ng produkto ay siya ring komukonsumo.

  Bahay-kalakal

  Pamahlaan

   Sambahayan

  Panlabas na sector 

  30s
 • Q10

  1.    Ano ang inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiya?

  Kalakalan sa loob at labas ng bansa

  Kita at gastusin ng pamahalaan

  Transaksiyon sa mga Pamilihang pampinansiyal

  Ugnayan o interdepence ng bawat sektor ng ekonomiya

  30s
 • Q11

  Ano ang kahalagahan ng pamahalaan sa paikot na daloy ng ating ekonomiya?

  Ito ay nagpapahiram ng salapi sa mga negosyante at tumutulong

  samamimili.

  Ito ang kumokonsumo ng nalilikhang produkto.

  Ito ang nagkokontrol at nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga polisiya.

  Ito ang nangangasiwa sa paglikha ng mga produkto.

  30s
 • Q12

  Sa paikot na daloy ng ekonomiya, papaano nagkaugnay ang sambahayan at bahay - kalakal? 

  Nagbubukas ng bagong planta ang sambahayan upang magkaroon ng karagdagang trabaho para sa mga bahay-kalakal.

    Ang salapi ay ginagamit ng sambahayan upang ipautang na kapital sa mga bahay-kalakal.

  Ginagamit ng sambahayan ang nakokolektang buwis upang makabuo ng produkto na gagamitin ng mga bahay-kalakal.

  Sa sambahayan nagmumula ang mga salik ng produksiyon na sumasailalim ng pagpoproseso ng bahay-kalakal.

  30s
 • Q13

  Tawag sa kita mula sa buwis.

  Market revenue

  Private revenue

  Public revenue

  Financial  Revenue

  30s
 • Q14

  Mahalagang mapataas ang produksiyon at pagkonsumo sa isang bansa upang _______.

  Makasama sa pandaigdigang pamilihan

  Lumago ang ekonomiya ng bansa

    Maging kasapi ng mayayamang bansa.

  Hindi na mangutang

  30s
 • Q15

  Bakit HINDI kabilang sa pamilihang pinansiyal ang korporasyon?

  Sapagkat mayayaman lamang ang miyembro nito,

  Sapagkat hindi madami ang tao dito

  Sapagkat kinakailanagang  may share ka dito

  Sapagkat hindi ka makakautang dito

  30s

Teachers give this quiz to your class