placeholder image to represent content

Q3-M4-SUBUKIN

Quiz by Donna Mae Figueroa

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang sumusunod ay kahulugan ng kasipagan, maliban sa:

  Ito ay nakatutulong sa tao sa kaniyang pakikipag relasyon sa kaniyang gawain, kapwa, at lipunan.

  Ito ay pagtingin ng may kasiyahan at positibo sa isang gawain.

  Ito ay pagtingin ng may kasiyahan at positibo sa isang gawain.

  Ito ay pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad.

  20s
 • Q2

  Si Rony ay sadyang masipag, hindi siya nagmamadali sa kanyang mga gawain at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kaya ang palatandaan ng kasipagan ang taglay ni Rony?

  Hindi nagrereklamo sa paggawa.

  Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal.

  Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa.

  Hindi umiiwas sa anomang gawain.

  20s
 • Q3

  Ito ay pagtitiyaga na maabot o makamit ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiis at determinasyon.

  Pagsisikap

  Kasipagan

  Katatagan

  Pagpupunyagi

  20s
 • Q4

  Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao upang higit na makapagbigay sa iba.

  Pagtitipid

  Pagtulong

  Pag-iimpok

  Pagkakawanggawa

  20s
 • Q5

  Ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid?

  Maging maingat sa paggastos at maging simple sa pamumuhay.

  Maging mapagbigay at matutong tumulong sa kapuwa.

  Maging mapagkumbaba at matutong makuntento sa kung anong mayroon.

  Maging masipag at matutong maging matiyaga sa mga gawain.

  20s

Teachers give this quiz to your class