placeholder image to represent content

Q3_Quiz 2 AP4

Quiz by Aila Geografo

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang layunin ng pamahalaan para sa kaniyang nasasakupan?

  Lahat ng nabanggit

  Para sa ikabubuti at ika-uunlad ng bawat isa.

  Upang magkaroon ng sapat na kabuhayan.

  30s
 • Q2

  Sino-sino ang nagtutulungan upang lubos na matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan?

  Mga ahensiya ng pamahalaan

  Mga ospial

  Mga pamilihan

  30s
 • Q3

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang nagkakaloob ng trabaho sa mamamayan at ng mga pagkakataong mapanatili ang takbo ng negosyo sa bansa?

  Kabutihang pampamilya

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  Seguridad

  30s
 • Q4

  Anong uri ng tungkulin ng pamahalaan, ang pagpapatayo ng maraming pampublikong pagamutan at paaralan?

  Kaayusang pangkapayapaan

  Kagalingang panlipunan

  Katarungang panlipunan

  30s
 • Q5

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang sumusuri sa kalagayan ng pagtaas ng dolyar upang hindi ito gaanong makaapekto sa ating kabuhayan?

  Kabutihang pangkalusugan

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  Kagalingang panlipunan

  30s
 • Q6

  Tukuyin kung kaninong gampanin ng pamahalaan ito. Commander-in-chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas.

  Pangulo

  Pangalawang Pangulo

  Gabinete

  30s
 • Q7

  Humalili sa pangulo kung ang posisyon na ito ay mabakante.

  Pangalawang Pangulo

  Gabinete

  Pangulo

  30s
 • Q8

  Isagawa ang badyet ng pamahalaan.

  Hudikatura

  Lehislatura

  Ehekutibo

  30s
 • Q9

  Pagbibigay ng patas na hustisya na walang kinikilingan.

  Lehislatura

  Hudikatura

  Ehekutibo

  30s
 • Q10

  Pag-amiyenda ng mga batas.

  Lehislatura

  Ehekutibo

  Hudikatura

  30s
 • Q11

  Siguraduhin na hindi nalalabag ang karapatang pantao ng sinoman.

  Hudikatura

  Ehekutibo

  Lehislatura

  30s
 • Q12

  Magpasa sa kongreso ng badyet at pagkukunan ng pondo para dito.

  Pangalawang Pangulo

  Gabinete

  Pangulo

  30s
 • Q13

  Maaaring tumanggap ng posisyon sa gabinete at gampanan ang tungkulin nito.

  Pangalawang Pangulo

  Pangulo

  Gabinete

  30s
 • Q14

  Paglutas sa mga suliraning may kinalaman sapagpapatupad ng batas.

  Ehekutibo

  Hudikatura

  Lehislatura

  30s
 • Q15

  Magbigay ng mga utos sa pagpapaganap ng katungkulan ng gobyerno at mga sangay nito at marami pang iba.

  Pangalawang Pangulo

  Pangulo

  Gabinete

  30s

Teachers give this quiz to your class