placeholder image to represent content

Q3-Quiz in Filipino

Quiz by Jane Perez

Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F5WG-IIId-e-9
F5PT-IIIc-h-10
F5PN-Ii-j-17
F5PB-IIIf-h-19
F5PN-Ih-17

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1

  Maingat niyang tinulungan ang matanda sa pagtawid. ito ay Pang-abay na______

  Pamaraan

  Panlunan

  Pamanahon

  30s
  F5WG-IIId-e-9
 • Q2

  Sa Baguio nagkita ang magkaibigan. Ang salitang may salungguhit ay Pang-abay na ____________.

  Pamanahon

  Pamaraan

  Panlunan

  30s
  F5WG-IIId-e-9
 • Q3

  Araw-araw na namamalengke si Aling Tinay.  Ang salitang may salungguhit ay Pang-abay na __________.

  Pamanahon

  Pamaraan

  Panlunan

  30s
  F5WG-IIId-e-9
 • Q4

  Yumukod na nagmano si Ben sa kaniyang lola. Ang salitang may salungguhit ay Pang-abay na ____________.

  Panlunan

  Pamanahon

  Pamaraan

  30s
  F5WG-IIId-e-9
 • Q5

  Nagtungo sa botika si Meriam upang bumili ng gamot. Ang salitang may salungguhit at Pang-abay na _____________.

  Pamanahon

  Panlunan

  Pamaraan

  30s
 • Q6

  Siya ay matibay sa paninindigan.Ano ang kasingkahulugan ng salitang matibay?

  mahusay

  mabuti

  malakas

  matatag

  30s
  F5PT-IIIc-h-10
 • Q7

  Maralita nga sila ngunit maligaya pa rin naman. Ano ang kasalungat ng salitang maralita?

  mayaman

  palabiro

  masayahin

  30s
  F5PT-IIIc-h-10
 • Q8

  Marami sa mga kabataan ngayon ang mapupusok ang loob. Ano ang kasalungat ng salitang mapusok.

  maawain

  mabibilis

  mahihina

  30s
  F5PT-IIIc-h-10
 • Q9

  Ang batang matipid ay may magandang kinabukasan. Ano ang kasingkahulugan ng salitang matipid.

  tahimik

  matiyaga

  mapag-impok

  30s
  F5PT-IIIc-h-10
 • Q10

  asul _______ langit.  Ano ang tamang pang-angkop?

  g

  na 

  ng 

  30s
  F5PN-Ii-j-17
 • Q11

  salita _______ ugat . 

  ng

  g

  na 

  30s
  F5PN-Ii-j-17
 • Q12

  papel ________ basa

  g

  na 

  ng 

  30s
  F5PN-Ii-j-17
 • Q13

  Si Mayor Marcelino R. Teodoro ang alkalde ng Lungsod ng Marikina

  Opinyon

  Katotohanan

  30s
  F5PB-IIIf-h-19
 • Q14

  Ang pagsunod sa social distancing ay isang paraan upang makaiwas sa pagkahawa sa sakit na Covid-19.

  Katotohanan

  Opinyon

  30s
 • Q15

  Sabi ni tatay, Bawal daw lumabas ng bahay kapag gabi na.

  Katotohanan

  Opinyon

  30s
  F5PB-IIIf-h-19

Teachers give this quiz to your class