Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1

  Si Carlo ay nagbasa ng mga kuwento sa libro. Inabot siya ng 120 minuto. Ilang oras siya nagbasa?

  Ano ang suliraning ipinahahayag sa teksto?

  bilang ng kuwento na binasa ni Carlo.

  bilang ng minutong nagbasa si Carlo.

  bilang ng oras na nagbasa si Carlo.

  bilang ng aklat na binasa ni Carlo.

  30s
 • Q2

  Si Carlo ay nagbasa ng mga kuwento sa libro. Inabot siya ng 120 minuto. Ilang oras siya nagbasa?

  Ano ang ibinigay na datos?

  120 kuwento

  120 minuto

  120 libro

  120 oras

  30s
 • Q3

  Si Carlo ay nagbasa ng mga kuwento sa libro. Inabot siya ng 120 minuto. Ilang oras siya nagbasa?

  Anong pagsasalin ang dapat na gamitin?

  oras sa araw

  araw sa minuto

  minuto sa oras

  segundo sa minuto

  30s
 • Q4

  Si Carlo ay nagbasa ng mga kuwento sa libro. Inabot siya ng 120 minuto. Ilang oras siya nagbasa?

  Ano ang gagamiting number sentence?

  120 ÷ 60 = N

  120 – 60 = N

  120 x 60 = N

  120 + 60 = N

  30s
 • Q5

  Si Carlo ay nagbasa ng mga kuwento sa libro. Inabot siya ng 120 minuto. Ilang oras siya nagbasa?

  Ano ang tamang sagot?

  7 200 oras

  2 oras

  180 oras

  60 oras

  30s
 • Q6

  Si Belen ay nag-bake ng cake sa loob ng 180 minuto. Ilang oras nag-bake ng cake si Belen?

  Ano ang suliraning ipinahahayag as teksto?

  bilang ng minuto nag-bake si Belen.

  bilang ng piraso ng cake na ginawa niya

  bilang ng oras nag-bake si Belen.

  bilang ng mga bibigyan ng cake.

  30s
 • Q7

  Si Belen ay nag-bake ng cake sa loob ng 180 minuto. Ilang oras nag-bake ng cake si Belen?

  Ano ang binigay na datos?

  180 na minuto

  180 na cake

  180 na oras

  180 na pagbibigyan

  30s
 • Q8

  Si Belen ay nag-bake ng cake sa loob ng 180 minuto. Ilang oras nag-bake ng cake si Belen?

  Anong pagsasalin ang dapat na gamitin?

  minuto sa oras

  segundo sa minuto

  araw sa minuto

  oras sa araw

  30s
 • Q9

  Si Belen ay nag-bake ng cake sa loob ng 180 minuto. Ilang oras nag-bake ng cake si Belen?

  Anong pagsasalin ang dapat na gamitin?

  minuto sa oras

  segundo sa minuto

  araw sa minuto

  oras sa araw

  30s
 • Q10

  Si Belen ay nag-bake ng cake sa loob ng 180 minuto. Ilang oras nag-bake ng cake si Belen?

  Ano ang number sentence?

  180 – 60 = N

  180 ÷ 60 = N

  180 + 60 = N

  180 x 60 = N

  30s
 • Q11

  Si Belen ay nag-bake ng cake sa loob ng 180 minuto. Ilang oras nag-bake ng cake si Belen?

  Ano ang tamang sagot?

  2 oras

  4 na oras

  3 oras

  1 oras

  30s

Teachers give this quiz to your class