placeholder image to represent content

Q4 Module 1 MALES

Quiz by Gemma E. Yu

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1.   Ito ang patakaran kung saan kontrolado ng pamahalaan ang industriya ng kalakalan. Ano ito?

  monopolyo

  nasyonalismo

  merkantilismo

  liberalismo

  60s
 • Q2

  Ang pagpaparami ng _____ ay simbolo ng kapangyarihanng isang bansa sa panahon ng merkantilismo.

  armas

  salapi

  ginto at pilak

  sundalo

  30s
 • Q3

  Bakit sinikap ng mga bansa sa Europa na makatuklas at makapanakop ng iba pang bansa?

  upang makatulong sa mga bansang nangangailangan

  upang makakuha ng yaman at magpalakas ng kanilang hukbong militar

  upang mapakinabangan ang kayamanang taglay ng isang bansa

  upang katatakutan ng iba pang bansa

  30s
 • Q4

  Bakit nagwakas ang merkantilismo?

  dahil nag-iba na ang pagpapahalaga ng mga tao sa buhay

  dahil sa paglalakbay ng mga tao sa ibang lugar

  dahil sa kaisipang enlightenment

  dahil namulat ang mga tao sa tunay na intensiyon ng pamahalaan

  30s
 • Q5

  Alin sa sumusunod ang naging bunga ng pagbubukas ngMaynila sa kalakalang pandaigdig ang may kaugnayan sa pagpapalago ng ekonomiya?

  Umunlad ang transportasyon, komunikasyon at komersiyo

  Nakalahok ang mga tao sa iba’t ibang uri ng kalakalan

  Naging masagana ang mga produkto sa Pilipinas

  Lahat ng nabanggit.

  30s
 • Q6

  Ano ang kilusang intelektuwal na umunlad sa Europa noong ika – 18 siglo?

  Demokrasya

  La Ilustracion

  Imperyalismo

  Nasyonalismo

  30s
 • Q7

  Alin sa mga ito ang tinutuligsa ng La Ilustracion?

  Pagmamalaki sa lahing kinabibilangan

  Makabagong kaisipan

  Pagmamahal sa sariling bansa

  Konserbatibong kaisipan

  30s
 • Q8

  Alin sa mga pangyayaring ito ang sanhi ng impluwensiyang La Ilustracion?

  Politikal na rebolusyon sa Espanya

  Politikal na rebolusyon sa Pilipinas

  Politikal na rebolusyon ng Amerika at Pransiya

  Politikal na rebolusyon sa Inglatera

  30s
 • Q9

  Itinataguyod ng Rebolusyong Pranses ang sumusunod, MALIBAN sa _____.

  pagkakaisa

  kapatiran

  pagkakapantay-pantay

  kalayaan

  30s
 • Q10

   Ano ang pinakamabuting dulot ng kamalayangnasyonalismo sa mga Pilipino?

  natutuhan ng mga Pilipino na magtiis

  nagkaroon ang mga Pilipino ng pagnanais na maging malaya

  naisip ng mga Pilipino ang pagiging mahina laban sa mga Espanyol

  napanatili ng mga Pilipino ang pagiging mapagpakumbaba

  30s

Teachers give this quiz to your class