Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang sayaw na liki ay isang katutubong sayaw na nagmula sa probinsya ng

  Tarlac

  Negros Occidental

  Marikina

  Negros Oriental

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q2

  Ito ay katutubong sayaw na nagmula sa Bago, Negros Occidental.

  Carinosa

  itik itik 

  Liki

  Ba-Ingles

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q3

  Ang galaw na sayaw na Liki ay hango sa time signature na?

  5/6

  4/4

  2/4

  ¾

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q4

  Ang sayaw na LIKI ay ipinakilala ni ______________________

  Nora Aunor

  Julian Felipe

  Libertad  V. Fajardo

  Levi Celerio

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q5

  Anong taon ito ipinakilala?

  1980

  1962

  1950

  1970

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q6

  Ano ang magandang dulot ng sayaw?

  Walang mabuting dulot sa katawan

  Nakapagpapasigla ng ating katawan

  Nakapagdudulot ng pagod

  nagbibigay kasiyahan sa taong magilig sumayaw

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q7

  Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa sayaw na Liki MALIBAN  sa isa 

  Kumintang 

  close step

  point step

  change step

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q8

  Bilang isang batang Pilipino, ano ang iyong dapat gawin para hindi mabaon sa limot ang mga katutubong sayaw ng ating bansa?

  ikwento sa mga kapatid ang mga katutubong sayaw na natutunan 

  Isapuso ang mga natutunang katutubong sayaw  dahil ito ay isang kutltura na maipagmamalaki ng ating lahi 

  magpapatugtug ng katutubong sayaw ng malakas para marinig ng kapitbahay

  sasayawin pag naaalala

  30s
  PE4GS-IIIc-h-4
 • Q9

  Ang Liki ay sayaw na mapang-akit at may indayog ang galaw. ( sagutan ng Tama/ Mali)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q10

  Ang sayaw na Ba- Englis at Liki ay halimbawa ng mga katutubong sayaw ( Tama o Mali)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  PE4GS-IIIc-h-4

Teachers give this quiz to your class