placeholder image to represent content

Q4 Unang Lagumang Pagsusulit sa ESP

Quiz by April Ann Perez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Narinig mo sa balita na maraming humihingi ng tulong dahil sa  pandemya. Ano ang gagawin mo?

  Ipagwalang bahala ang balita

  Maghanap ng paraan upang makatulong

  Walang gagawin

  Maglaro na lang ako kaysa makinig ng radyo

  30s
 • Q2

  Kung ikaw ay binigyan ng maraming pagpapala. Ano ang iyong gagawin?

  Walang pakialam sa nangangailangan ng tulong.

  Ibahagi ang biyayang natanggap sa mga nangangailangan.

  Ipagdamot ang biyayang natanggap.

  Itago at paramihin pa ang perang natanggap.

  30s
 • Q3

  Ang pananalig sa Diyos ay maipapakita sa ating ___________.

  pagdarasal

  pagpapala

  gawa

  buhay

  30s
 • Q4

  Mayroon kayong gagawing proyekto sa ESP.Napagdesisyunan  ng inyong grupo namag-ambagan para sa proyekto ngunit  angisa mong kaklase ay walang pera at may natira ka pang  barya sa bulsa. Ano ang gagawin mo?

  Pabayaan siya na hindi makasali sa proyekto.

  Ireklamo ang hindi niya pagbigay ng pera.

  Huwag siyang pansinin.

  Ibigay sa kanya ang natira mong barya bilang tulong sa  proyekto.

  30s
 • Q5

  Bunga ng pananalig sa Diyos ay ang pagkakaroon ng_________ ng bawat isa sa atin.

  pag-asa

  Pagkunwari

  pag-unawa

  paglabag

  30s
 • Q6

  Dapat ba tayong makilahok sa mga gawain sa simbahan?

  hindi ko alam

  oo

  siguro 

  hindi

  30s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pakikilahok sa simbahan?

  mapagmataas

  matulungin

  nagsisimba

  maka-Diyos

  30s
 • Q8

  Paano natin ipapakita ang pakikilahok sa simbahan?

  pagtulong sa mahirap

  mamuhay mag-isa

  makipagkapwa-tao

  magdasal sa simbahan

  30s
 • Q9

  Paano nila ipinakita ang pagmamalasakit sa kapwa?

  Tinalikuran sila.

  Tumawa sila.

  Natulog sila.

  Tumulong sila

  30s
 • Q10

  Ano ang mabuting naidudulot ng pagtutulungan?

  pag-asa

  kalinga

  lahat ng nabanggit

  ginhawa

  30s

Teachers give this quiz to your class