placeholder image to represent content

Q4 W3 Comprehension

Quiz by Earl Dela Rosa Flores

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1
  Ang lahat ng mga sumusunod ay nagpapakita ng aktibong pagkamamamayan MALIBAN sa?
  Pakikilahok at pakikisangkot sa mga programa na may kinalaman sa pagpapabuti ng komunidad
  Pagsusulong ng kabutihang panlahat
  WALA SA CHOICES
  Pagsunod sa batas
  30s
 • Q2
  Sa panahon ng COVID-19 pandemic, bakit mahalagang maging gising ang aktibong pagkamamamayan ng bawat isa?
  Upang makalikha ang bansa ng sarili nitong bakuna na ibebenta nito ng mahal sa ibang bansa
  WALA SA CHOICES
  Upang mapatumba ang palpak na pamahalaan at mapalitan ito ng bagong mga namumuno
  Upang mapagtagumpayan ang hamong dala nito sa kalusugan, kabuhayan, at kapayapaan sa mundo
  30s
 • Q3
  Ang lahat ng mga sumusunod ay inilalarawan ng lumawak na konsepto ng pagkamamamayan MALIBAN sa?
  Ang pagkamamamayan ay tumutukoy sa pagtupad sa mga tungkulin para sa kabutihang panlahat.
  Ang pagkamamamayan ay batay sa pagganap sa tungkulin sa bansa at hindi na tungkol sa isinasaad ng batas.
  WALA SA CHOICES
  Ang pagkamamamayan ay hindi na lamang nakasentro sa pagkilala ng batas.
  30s
 • Q4
  Ayon kay Professor Yeban, ang lahat ng mga sumusunod ay mga katangian ng mabuting mamamayan MALIBAN sa?
  Pagsasawalang-bahala sa karapatang pantao
  WALA SA CHOICES
  Pagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa
  Pagiging makabayan
  30s
 • Q5
  Ayon kay Professor Yeban, ang lahat ng mga sumusunod ay mga katangian ng mabuting mamamayan MALIBAN sa?
  Pagkakaroon ng disiplina sa sarili
  Pagkakaroon ng ganap na karapatan at tungkulin bilang mamamayan
  Pagpupunyagi sa mga bayani
  WALA SA CHOICES
  30s
 • Q6
  Bakit mahalagang isaisip, isapuso, at higit sa lahat ay isakatuparan ng bawat mamamayan ang mahalagang gampanin niya sa lipunan?
  Upang maparangalan siya bilang isang natatanging Pilipino
  WALA SA CHOICES
  Upang maging kabahagi siya sa pagtataguyod ng kaunlaran at pagkakapantay-pantay sa bansa
  Upang magamit niya ito bilang katwiran sa panghuhusga sa kapwa Pilipino
  45s

Teachers give this quiz to your class