placeholder image to represent content

Q4 Week 6 Maiksing Pagsusulit

Quiz by eunice canlas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang salitang Islam ay hango sa salitang Arabik na ________ na nangangahulugang kapayapaan.

  Salam

  Islam

  Qu'ran

  Re-ligare

  20s
 • Q2

  Batay sa Limang Haligi ng Islam, alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pagkakawanggawa, pagbibigay-malasakit at tulong sa kapwa?

  Shahada

  Salah

  Sawm

  Zakat

  20s
 • Q3

  Ayon sa aral ng Islam, ano ang araw ng paghuhukom?

  Ang araw ng paghuhukom ay nagsisilbing araw ng muling kapanganakan ng mga Muslim

  Ito ang araw ng pagwawakas, kung saan ang mga patay ay ibabangon upang humarap sa makatarungang paglilitis.

  Ito ang araw kung saan pipiliin ni Allah ang mga mabubuhay sa lupa.

  Wala sa Nabanggit

  20s
 • Q4

  Sino ang huling propeta at huling mensahero sa Islam?

  Muhammad

  Jesus

  Moises

  Abu Bakr

  20s
 • Q5

  Noong 7th Century sa Mecca, Saudi Arabia umusbong ang relihiyong Islam. Ngunit paano ito nakarating sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya?

  Dahil sa pananakop ng Kanlurang Asya sa Timog-Silangang Asya

  Dahil sa mga manlalakbay na galing sa Timog Asya

  Dahil naglakbay ang mga tao mula Timog-Silangang Asyta papuntang Mecca, Saudi Arabia

  Dahil sa mga mangangalakal na nagmula sa Kanlurang Asya

  20s

Teachers give this quiz to your class