placeholder image to represent content

Q4-A1-W1:SUBUKIN

Quiz by Donna Mae Figueroa

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Sa teoryang Multiple Intelligences ni Dr. Howard Gardner (1983), ang lahat ng taoay may angking likas na kakayahan, iba’t iba ang talino o talento. Bilang nasaBaitang 9, ano ang mahalagang gampanin na dapat mong gawin sa mga talino otalentong ipinagkaloob sa iyo na may kaugnayan sa pagpili mo ng nais na kurso sapagtuntong mo sa Senior High School?

  Paunlarin para sa sarili at ibahagi para sa kabutihang panlahat

  Tuklasin at gamitin sa pagpapayaman mula sa tinapos na kurso

  Pahalagahan at paunlarin

  Pagtuunan ng pansin at palaguin

  30s
 • Q2

  Ano ang dapat na maging aksyon mo sa panahong ikaw ay naguguluhan pa sa mgapagpipiliang kurso para sa nalalapit na Senior High School?

  Humingi ng tulong sa malapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon

  Huminto muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral

  Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano

  Makinig sa mga gusto ng kaibigan

  30s
 • Q3

  Isa sa madalas gawin ni Lorna sa maluwag nyang oras ay pagkuha ng mga larawansa kanyang paligid o sa mga pook na napapasyalan nito. Anong pansariling salikang ipinakikita ni Lorna sa sitwasyon?

  Katayuang Pinansyal

  Mithiin

  Pagpapahalaga

  Hilig

  30s
 • Q4

  Bukod sa pagiging mahusay, matiyaga at masipag sa mga Gawain sa paaralan,lagi itinutuon ni Cecil ang buo nyang isip at puso sa lahat ng kanyang ginagawa.Alin sa mga sumusunod na pansariling salik ang naging daan upang makamit niCecil ang tagumpay ng kaniyang piniling hanapbuhay?

  Kasanayan

  Mithiin

  Pagpapahalaga

  Pagpapahalaga

  30s
 • Q5

  Pagkauwi ni Rey sa bahay mula sa paaralan, ay lagi nitong binubutingting angkanyang bike na bigay ng kanyang tatay, kaya sa tuwing ito ay nasisira ay di nyana kailangan pang dalhin sa pagawaan dahil nagagawa nya na ito sa sarili nya.Anong pansariling salik ang ipinakikita ng sitwasyon sa pagpili ng hanapbuhay kayrey?

  Mithiin

  Pagpapahalaga

  Hilig

  Kasanayan

  30s

Teachers give this quiz to your class