Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang tsek (√) kung ang nasa larawan ay gumagalaw ng mabilis at  ekis (X) naman kung mabagal.  

  Question Image

  X

  /

  30s
 • Q2

  Piliin ang tsek (√) kung ang nasa larawan ay gumagalaw ng mabilis at  ekis (X) naman kung mabagal.  

  Question Image

  X

  /

  30s
 • Q3

  Piliin ang tsek (√) kung ang nasa larawan ay gumagalaw ng mabilis at  ekis (X) naman kung mabagal.  

  Question Image

  /

  X

  30s
 • Q4

  Piliin ang tsek (√) kung ang nasa larawan ay gumagalaw ng mabilis at  ekis (X) naman kung mabagal.  

  Question Image

  X

  /

  30s
 • Q5

  Piliin ang tsek (√) kung ang nasa larawan ay gumagalaw ng mabilis at  ekis (X) naman kung mabagal.  

  Question Image

  X

  /

  30s
 • Q6

  Piliin ang tamang tempo ng nasa larawan.

  Question Image

  Mabilis

  Mabagal

  Katamtaman

  30s
 • Q7

  Piliin ang tamang tempo ng nasa larawan.

  Question Image

  Mabagal

  Katamtaman

  Mabilis

  30s
 • Q8

  Piliin ang tamang tempo ng nasa larawan.

  Question Image

  Mabagal

  Mabilis

  Katamtaman

  30s
 • Q9

  Piliin ang tamang tempo ng nasa larawan.

  Question Image

  Mabagal

  Katamtaman

  Mabilis

  30s
 • Q10

  Piliin ang tamang tempo ng nasa larawan.

  Question Image

  Mabagal

  Katamtaman

  Mabilis

  30s
 • Q11

  Piliin kung anong uri ng tempo mayroon ang mgasumusunod na awitin. Isulat kung ito ay

  MABAGAL, KATAMTAMAN O MABILIS.

  Leron,Leron Sinta

  Katamtaman

  Mabagal

  MAbilis

  30s
 • Q12

  Piliin kung anong uri ng tempo mayroon ang mgasumusunod na awitin. Isulat kung ito ay

  MABAGAL, KATAMTAMAN O MABILIS.

  Bahay Kubo

  Katamtaman

  Mabagal

  Mabilis

  30s
 • Q13

  Piliin kung anong uri ng tempo mayroon ang mgasumusunod na awitin. Isulat kung ito ay

  MABAGAL, KATAMTAMAN O MABILIS.

  Tong,tong, tong, tong Pakitong kitong

  Katamtaman

  Mabagal

  Mabilis

  30s
 • Q14

  Piliin kung anong uri ng tempo mayroon ang mgasumusunod na awitin. Isulat kung ito ay

  MABAGAL, KATAMTAMAN O MABILIS.

  Twinkle,Twinkle Little Star

  Mabagal

  Katamtaman

  Mabilis

  30s
 • Q15

  Piliin kung anong uri ng tempo mayroon ang mgasumusunod na awitin. Isulat kung ito ay

  MABAGAL, KATAMTAMAN O MABILIS.

  Ako ay May Lobo

  Mabilis

  Mabagal

  Katamtaman

  30s

Teachers give this quiz to your class