Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Maraming paraan upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19. Una dito ay ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa physical distancing sa mga matataong lugar, pagsusuot ng face shield at face mask at maging ang paggamit ng alcohol. Maari ring magpalakas ng resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng prutas at gulay upang hindi madaling kapitan ng nakamamatay na sakit.

  Piliin ang angkop na pamagat.

   Dobleng Pag-iingat

    Paano Maiiwasan ang COVID-19?

  Bakuna Kontra COVID-19

  Ang COVID-19

  300s
  F4PN-IIIg-17
 • Q2

  Napakahalaga ng Bitamina A sa ating katawan. Ito ang tumutulong upang lalong luminaw ang ating mata. Ang kakulangan sa bitaminang ito ay maaaring magdulot ng paglabo ng paningin. Ang mga pagkain na mayaman sa bitamina A ay atay (manok o baka) itlog, gatas, keso, mga luntian at dilaw na gulay at prutas.

  Basahin ang talata . Piliin ang angkop na pamagat.

   Mga Pagkaing Pampalinaw ng Mata

  Ang mga Masusustansyang PagkainB. 

  Malabong Mata

  Bitamina A: Pampalinaw ng Mata

  300s
  F4PN-IIIg-17
 • Q3

  Ang kalusugan ng tao ay hindi makikita sa kanyang pisikal na kaanyuan. Malusog ang tao kung siya ay nagtataglay ng malusog na katawan at kaisipan. Dapat ay wala siyang kahit na anong sakit, laging masaya at masigla. Maayos ang nagiging pamumuhay ng isang taong may mabuting kalusugan.

  Basahin ang talata. Piliin ang angkop na pamagat.

   Ang Maayos na Pamumuhay 

  Ang Pisikal na Kaanyuan

  Ang Tao ay Malusog

   Ang Malusog na Katawan

  300s
  F4PN-IIIg-17
 • Q4

  Ang mga halaman ay nakapagdaragdag ng ganda sa ating kapaligiran. Nagiging makulay ang ating bakuran kung tayo ay may tanim na mga halaman. Maaliwalas ang tingin natin sa ating paligid kung natatamnan ng iba’t ibang mga halaman. Nakatutulong din ang halaman sa ating kabuhayan.

  Basahin ang talata. Piliin ang angkop na pamagat.

  Ang Nagagawa ng Halaman sa Kapaligiran

  Iba’t ibang Halaman

  Makukulay na Halaman

  Paano Magpatubo ng Halaman?

  300s
  F4PN-IIIg-17
 • Q5

  Ang pag-eehersisyo ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito upang maging masigla ang ating katawan. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan ay kadalasang may mataas na pagtitiwala sa sarili na nagagamit niya sa pakikisalamuha sa mga tao sa paligid. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili sa pageehersisyo.

  Basahin ang talata. Piliin ang angkop na pamagat

  Paraan ng Pag-eehersisyo

  Tiwala sa Sarili

    Malusog na Katawan

  Mahalaga ang Pag-eehersisyo 

  300s
  F4PN-IIIg-17

Teachers give this quiz to your class