placeholder image to represent content

Qtr. 3: Post Assessment # 1

Quiz by Nova Josef

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP10PB-IIIa-9.1
EsP10PB-IIIa-9.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang konsepto ng personal na ugnayan ng tao sa Diyos at pag-asam sa mga bagay na hindi nakikita

  Pagmamahal

  Pananampalataya

  espiritwalidad

  Konsensiya

  30s
  EsP10PB-IIIa-9.1
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa at sa lahat ng Kanyang nilikha maliban sa:

  Pag-aabuso sa kapaligiran

  Pag-aalaga sa maysakit

  Pagbisita sa mga bilanggo

  Pagpapakain sa mga nagugutom

  45s
  EsP10PB-IIIa-9.2
 • Q3

  Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nagagabayan ang tao na magpasya at kumilos batay sa pagpapahalagang moral at pagsasabuhay ng mga birtud. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa nito maliban sa:

  Patuloy si Mang Elmer sa kanyang adbokasiya sa pagtulong sa mga maralitang taga-lungsod.

  Sumali si Efren sa aktibong pagpapalaganap impormasyon sa paggalang sa karapatan ng mga Indigenous People

  Iniwasan ni Jomar na sumama sa pag anyaya ng kanyang kaibigan na magsugal.

  Tinanggap ni Nelia ang alok na magbenta ng ipinagbabawal na gamot ng kanyang tiyuhin upang may maipambili ng pagkain ng kanyang mga kapatid.

  60s
  EsP10PB-IIIa-9.1
 • Q4

  Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa pagdarasal o sa pagdedebosyon, nangangahulugan ito na:

  Ang pagmamahal sa Diyos ay maipapadama sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa

  Hindi sapat ang panalangin at debosyon upang mahalin ang Diyos

  Ang pagmamahal saDiyos ay naipapakita sa gawa

  Ang pananampalataya at gawa ang patunay na nagmamahal ang tao sa Diyos

  45s
  EsP10PB-IIIa-9.2
 • Q5

  Bilang mag-aaral at anak, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa Diyos?

  Lahat ng nabanggit

  Mag-aral ng mabuti

  Tumulong sa mga gawaing bahay

  Mahalin at igalang ang magulang

  30s
  EsP10PB-IIIa-9.2
 • Q6

  Ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa MALIBAN sa;

  Biglang lumayo sa pagkakaupo si Aida ng umubo ng kanyang katabi sa jeep.

  Kusangloob na nilapitan ni Aga ang kanyang kaklase upang turuan ito sa kanilang aralin

  Binigyan ni Victor ng tinapay ang magkapatid na pulubi.

  Nasalanta man ng pagsabog ng bulkang Taal tumulong pa rin si Ricky sa        paghawi ng mga abo sa kalsada

  30s
  EsP10PB-IIIa-9.2
 • Q7

  Bakit mahalaga na mahalin natin ang Diyos?

  Ang pagmamahal saDiyos ay ang unang kautusan sa tao

  Ang pagmamahal sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahang gumawa ng

  isang bagay na mahirap gawin

  Ang pagmamahal sa Diyos ay gagabay sa atin upang piliin ang kabutihan.

  Lahat ng nabanggit

  30s
  EsP10PB-IIIa-9.1
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang mga halimbawa ng kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos?

  Nasusuri natin ang ating sarili.

  lahat ng nabanggit

  Sa pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga pagsubok, tinatanggap natin ng bukas sa ating puso at isipan na may Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga suliranin

  Ang pagtulong sa aking kapwa ay pagsasabuhay ng tinuran ng Diyos na “Mahalin mo ang iyong kapuwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili."

  60s
  EsP10PB-IIIa-9.1
 • Q9

  Ang mga sumusunod ay kaparaanan upang mapalalim at mapangalagaan ng tao ang kanyang ugnayan sa Diyos MALIBAN sa;

  Pakikilahok sa ministeryo o paglilingkod sa Diyos

  Pagkikilahok sa mga pag-aaral  ng bibliya.

  Pakikipagfellowship upang makahanap ng kasintahan

  Pakikiisa sa mga sama-samang pananalanginan

  60s
  EsP10PB-IIIa-9.1
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos?

  Pagsuway sa utos ng magulang

  walang pakialam sa kapwa

  Pagsagot sa magulang ng pabalang

  wala sa nabanggit

  60s
  EsP10PB-IIIa-9.1

Teachers give this quiz to your class