placeholder image to represent content

QUANG HỢP

Quiz by Trần Thị Hiền

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Quang hợp là quá trình nào sau đây?
  Chuyển đổi năng lượng hóa học thành nhiệt
  Chuyển đổi nhiệt thành năng lượng ánh sáng
  Chuyển đổi nhiệt thành năng lượng điện
  Chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng hóa học
  30s
 • Q2
  Công thức hóa học của quang hợp là gì?
  C6H12O6 + O2 -> 6CO2 + 6H2O
  6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2
  C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O
  CO2 + H2O -> C6H12O6 + O2
  30s
 • Q3
  Quang hợp diễn ra chủ yếu trong phần nào của cây?
  Cành
  Hoa
  Rễ
  30s
 • Q4
  Quang hợp nhằm tổng hợp loại chất nào quan trọng cho cây xanh?
  Chất hữu cơ
  Chất vô cơ
  Chất khoáng
  Chất lỏng
  30s
 • Q5
  Quang hợp là quá trình quan trọng trong sinh tồn của loài nào?
  Động vật
  Cây xanh
  Vi khuẩn
  Nấm
  30s

Teachers give this quiz to your class