placeholder image to represent content

Quarter 1 - ESP3 ST #1

Quiz by Arianne Mae Laborcero

Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  PANUTO: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang TAMA kung sa iyong palagay ay wasto ang nakasaad sa pangungusap. Piliin naman ang MALI kung sa iyong palagay ay di-wasto ang nakasaad dito.

  ______1. Ang ating talento at kakayahan ay isang regalo mula sa Diyos.

  TAMA

  MALI

  60s
 • Q2

  ______2. Dapat na sanayin at linangin ang ating mga natatanging kakayahan at talento araw-araw.

  TAMA

  MALI

  60s
 • Q3

  ______3. Mahiyain ako kaya ipagsawalang bahala ko na lang ang aking talento at kakayahan.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q4

  ______4. Hindi ko kayang humarap sa maraming tao kaya hindi na importante ang pagtuklas ng aking talento at kakayahan.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q5

  ______5. Ang pagpapahalaga sa talento ay isang patunay ng pagmamahal sa sarili at sa Diyos.

  TAMA

  MALI

  60s
 • Q6

  PANUTO: Piliin ang tsek (/) kung ang mga sumusunod na pangugusap ay nagpapakita ng kakayahan na may pagtitiwala sa sarili at ekis (X) naman kung hindi.

  ____1. Kaya kong gawin ang iniatas na gawain ng aking magulang.

  /

  X

  60s
 • Q7

  ____2. Hindi ko kayang magtanghal sa harap ng mga tao sapagkat ako ay mahiyain.

  X

  /

  60s
 • Q8

  _____3. Lahat tayo ay may kakayahan, kailangan lang natin magtiwala sa ating sarili.

  X

  /

  60s
 • Q9

  _____4. Ang pagtitiwala sa sarili ay isang paraan upang malinang ang iyong kakayahan. 

  X

  /

  60s
 • Q10

  _____5. Huwag magtiwala sa iyong kakayahan.

  /

  X

  60s
 • Q11

  PANUTO: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang letra ng sagot.

  1. Mahalaga para sa isang bata ang magkaroon ng _________ sa sarili upang magampanan nang maayos ang sariling hilig at talento.

  a. talino

  c. tikas ng tindig

  b. tiwala

  d. tibay ng loob

  60s
 • Q12

  2. Ang pagtitiwala sa sarili ay isang uri ng________.

  c. motibasyon

  d. paniniwala ng tao

  a. inspirasyon

  b. ugali ng tao

  60s
 • Q13

  3. Ikaw ang napiling lalahok sa paligsahan sa tula ngunit isa kang mahiyaing bata dahil sa buong akala mo na ikaw ay walang kakayahang magsalita sa harap ng maraming tao. Ano ang gagawin mo?

  d. Tatanggapin ko, mag-eensayo ako araw-araw, at magiging positibo.

  b. Iiyak ako para maawa sa akin ang aking guro.

  c. Ipapasa ko ito sa aking kaklase na mahusay sa pagharap ng tao.

  a. Hihinto na lang ako sa pag-aaral.

  60s
 • Q14

  4. Magaling kang kumanta. Ikaw ay nanalo na sa mga patimpalak ng dalawang beses, pero sa pagkakataong ito bigla kang pumiyok habang kumakanta. Ano ang maaari mong gawin?

  d. Ipagpapatuloy ko ang pag-awit at babalewalain ang isang munting pagkakamali.

  c. Tatakbo ako papuntang likuran ng entablado.

  b. Titigil ako sa pag-awit.

  a. Iiyak ako ng malakas.

  60s
 • Q15

  5. Matibay ang iyong paniniwala sa iyong sarili at sa angking kakayahan pero iba ang pagkakaintindi nito ng iyong mga kaklase dahil ang tingin nila sa iyo ay mayabang kaya’t madalas ka nilang tinutukso. Paano mo ito mapapatunayan sa kanila na hindi ka ganoong klaseng bata?

  b. Hindi ko na sila kakausapin.

  d. Tatahimik na lang at pananatilihing mabuti ang pakikitungo sa kanila.

  c. Aaawayin ko sila para tigilan na nila ako.

  a. Hindi ko na sila papansinin.

  60s

Teachers give this quiz to your class