Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Si Achilles ay haligi ng tahanan,nakahanda siyang tiisin ang pagod at hirap upang mapag-aral lamang niya ang kaniyang mga anak at maitaguyod ang kanilang pamilya. Ano ang pinakaangkop na dahilan at konsepto na tutugma dito?

  Dapat na mauna ang pagmamahal sa kapwa kaysa sa debosyon sa pamilya.

  Dapat na manguna ang pamilya sa kapwa at tungkulin nito sa mga batas panlipunan.

  Ang tao ay tagapamahala lamang at hindi lubos na nagmamay-ari ng lupa, hangin, tubig, at iba pa.

  Ang ugnayan sa pamilya ay dapat pangibabawan ng prinsipyo ng pagbibigayan nang walang kapalit.

  45s
  EsP8PBIg-4.2
 • Q2

  Nag-ambag-ambag ang pamilya ni Amber upang makapag-abot ng bigas, sardinas at gulay sa mga kapitbahay na nawalan ng trabaho.  Ano ang pinakaangkop na dahilan at konsepto na tutugma dito?

  Nagagampanan ng pamilya ang kanyang tungkulin sa pagtupad ng kanyang papel pampolitikal.

  Dapat na manguna ang pamilya sa kapwa at tungkulin nito sa mga batas panlipunan.

  Ang tao ay tagapamahala lamang at hindi lubos na nagmamay-ari ng lupa, hangin, tubig, at iba pa.

  Dapat na mauna ang pagmamahal sa kapwa kaysa sa debosyon sa pamilya.

  45s
  EsP8PBIg-4.2
 • Q3

  Pinili ni Sibal ang pagtulong sa mga kapitbahay na nasalanta ng baha sa halip manatili sa kaniyang tahanan buong araw. Ano ang pinakaangkop na dahilan at konsepto na tutugma dito?

  Dapat na mauna ang pagmamahal sa kapwa kaysa sa debosyon sa pamilya.

  Ang tao ay tagapamahala lamang at hindi lubos na nagmamay-ari ng lupa, hangin, tubig, at iba pa.

  Dapat na manguna ang pamilya sa kapwa at tungkulin nito sa mga batas panlipunan.

  Nagagampanan ng pamilya ang kanyang tungkulin sa pagtupad ng kanyang papel pampolitikal.

  45s
  EsP8PBIg-4.2
 • Q4

  Si Marem ay nagmamay-ari ng lupain ngunit sinakripisyo niya ang kabutihan ng ibang tao, ibinenta niya ang iba rito sa murang halaga lamang. Ano ang pinakaangkop na dahilan at konsepto na tutugma dito?

  Dapat na mauna ang pagmamahal sa kapwa kaysa sa debosyon sa pamilya.

  Ang tao ay tagapamahala lamang at hindi lubos na nagmamay-ari ng lupa, hangin, tubig, at iba pa.

  Nagagampanan ng pamilya ang kanyang tungkulin sa pagtupad ng kanyang papel pampolitikal.

  Dapat na manguna ang pamilya sa kapwa at tungkulin nito sa mga batas panlipunan.

  45s
  EsP8PBIg-4.2
 • Q5

  Pinupulong ni Nieves ang kanyang mga kapatid tuwing mag-eeleksiyon tungkol sa kandidato na kanilang iboboto. Ano ang pinakaangkop na dahilan at konsepto na tutugma dito?

  Ang tao ay tagapamahala lamang at hindi lubos na nagmamay-ari ng lupa, hangin, tubig, at iba pa.

  Nagagampanan ng pamilya ang kanyang tungkulin sa pagtupad ng kanyang papel pampolitikal.

  Dapat na mauna ang pagmamahal sa kapwa kaysa sa debosyon sa pamilya.

  Dapat na manguna ang pamilya sa kapwa at tungkulin nito sa mga batas panlipunan.

  45s
  EsP8PBIg-4.2

Teachers give this quiz to your class