placeholder image to represent content

QUARTER 2 FILIPINO WEEK 8 KARAGDAGANG GAWAIN

Quiz by Imee Kathleen La-Onte

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Hindi naging maganda ang pagsagot ni Lory nang tumawag si Jojo sa kanya. Namatay pala ang Tasyo niya na matagal na ring may sakit. Sumulat si Jojo kay Lory. Anong uri ng liham ang susulatin niya?
  liham pakikiramay
  liham pasasalamat
  liham paanyaya.
  liham pangungumusta
  30s
 • Q2
  Sinabi ng kanyang nanay kay Marie na libre siya sa araw na iyon.kaya’t maaari siya nitong samahan upang dumalo sa kaarawan ni Kim.Agad sumulat si Marie .Anong uri ng liham ang susulatin niya?
  liham pasasalamat
  liham paanyaya
  liham pagtanggap sa paanyaya
  liham pangnumusta
  30s
 • Q3
  Madalas na tumatambay sa iskinita ang mga kalalakihan sa lugar nina Caren. Kaya’t laging maingay at malakas na tawanan. Naapektuhan na rin ang kanyang pag-aaral dahil sa sobrang kaingayan. Kailangan niyang ipaalam sa barangay, ano kaya ang kanyang sususlatin?
  liham na nagrereklamo
  liham sa pag aplay
  liham na paghingi ng permiso
  liham sa patnugot
  30s
 • Q4
  Nais mong magkaroon ng trabaho sa isang pabrika malapit sa inyong lugar.anong uri ng liham ang iyong susulatin?
  liham pagtatanong
  liham paumanhin
  Liham ng aplikasyon
  liham pamimili
  30s
 • Q5
  Di nakadalo ang iyong kaibigan sa iyong kaarawan,subalit nagpadala siya ng regalo ,anong uri ng liham ang maari mong gawin?
  liham ng patnugot
  liham pamimili
  Liham ng aplikasyon
  liham oaumanhin
  30s
 • Q6
  Anong bahagi ng liham ang nagsasad ng tirahan ng sumulat at petsa kung kalian isinulat?
  patunguhan
  lagda
  katawan ng liham
  pamuhatan
  30s
 • Q7
  Naglalaman ito ng iyong mensahe na nais iparating.
  Bating panimula
  patunguhan
  katawan ng liham
  pamuhatan
  30s
 • Q8
  Nagsasad ito ng ngalan ng sumulat
  bating panimula
  katawan ng liham
  lagda
  pamuhatan
  30s
 • Q9
  Ito ang bantas na ginagamit sa bating panimula ng isang liham pangangalakal
  tutuldok
  panipi
  kuwit
  tuldok
  30s
 • Q10
  Ang liham pangngangalakal ay may ___________ bahagi.
  tatlo
  anim
  apat
  lima
  30s

Teachers give this quiz to your class