placeholder image to represent content

QUARTER 2 FILIPINO WEEK 8 KARAGDAGANG GAWAIN

Quiz by Imee Kathleen La-Onte

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Hindi naging maganda ang pagsagot ni Lory nang tumawag si Jojo sa kanya. Namatay pala ang Tasyo niya na matagal na ring may sakit. Sumulat si Jojo kay Lory. Anong uri ng liham ang susulatin niya?
  liham pakikiramay
  liham pasasalamat
  liham paanyaya.
  liham pangungumusta
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Sinabi ng kanyang nanay kay Marie na libre siya sa araw na iyon.kaya’t maaari siya nitong samahan upang dumalo sa kaarawan ni Kim.Agad sumulat si Marie .Anong uri ng liham ang susulatin niya?
  liham pasasalamat
  liham paanyaya
  liham pagtanggap sa paanyaya
  liham pangnumusta
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Madalas na tumatambay sa iskinita ang mga kalalakihan sa lugar nina Caren. Kaya’t laging maingay at malakas na tawanan. Naapektuhan na rin ang kanyang pag-aaral dahil sa sobrang kaingayan. Kailangan niyang ipaalam sa barangay, ano kaya ang kanyang sususlatin?
  liham na nagrereklamo
  liham sa pag aplay
  liham na paghingi ng permiso
  liham sa patnugot
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Nais mong magkaroon ng trabaho sa isang pabrika malapit sa inyong lugar.anong uri ng liham ang iyong susulatin?
  liham pagtatanong
  liham paumanhin
  Liham ng aplikasyon
  liham pamimili
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Di nakadalo ang iyong kaibigan sa iyong kaarawan,subalit nagpadala siya ng regalo ,anong uri ng liham ang maari mong gawin?
  liham ng patnugot
  liham pamimili
  Liham ng aplikasyon
  liham oaumanhin
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Anong bahagi ng liham ang nagsasad ng tirahan ng sumulat at petsa kung kalian isinulat?
  patunguhan
  lagda
  katawan ng liham
  pamuhatan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Naglalaman ito ng iyong mensahe na nais iparating.
  Bating panimula
  patunguhan
  katawan ng liham
  pamuhatan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Nagsasad ito ng ngalan ng sumulat
  bating panimula
  katawan ng liham
  lagda
  pamuhatan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Ito ang bantas na ginagamit sa bating panimula ng isang liham pangangalakal
  tutuldok
  panipi
  kuwit
  tuldok
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Ang liham pangngangalakal ay may ___________ bahagi.
  tatlo
  anim
  apat
  lima
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class