placeholder image to represent content

Quarter 2 Grade 10 Assessment

Quiz by Ann Lorraine Balbuena

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 16 skills from
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP10MK-IIa-5.2
EsP10MK-IIb-5.3
EsP10MK-IIb-5.4
EsP10MK-IIc-6.1
EsP10MK-IIc-6.2
EsP10MK-IId-6.3
EsP10MK-IId-6.4
EsP10MK-IIe-7.1
EsP10MK-IIe-7.2
EsP10MK-IIf-7.3
EsP10MK-IIf-7.4
EsP10MK-IIg-8.1
EsP10MK-IIg-8.2
EsP10MK-IIh-8.3
EsP10MK-IIh-8.4
EsP10MK-IIa-5.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Paano nahuhubog ang pagkatao?

  Sa Kilos ng Tao at Makataong Kilos

  Sa Impluwensiya ng Kaibigan

  Sa Katalinuhan

  Sa Kapaligiran

  45s
  EsP10MK-IIa-5.2
 • Q2

  Ito ang Uri ng Kilos na likas / natural at walang pananagutan.

  Trabaho

  Kilos ng Tao

  Pag-aaral

  Makataong Kilos

  45s
  EsP10MK-IIb-5.3
 • Q3

  Ito ang Uri ng Kilos na may kaalaman, kalayaan, at pagkukusa. Ang tao ay tinuturing na may pananagutan sa uri ng kilos na ito.

  Makataong Kilos

  Kilograms

  Kilos Protesta

  Kilos ng Tao

  45s
  EsP10MK-IIb-5.3
 • Q4

  Niyaya ni JungKook si JHope na pumunta sa concert ng Blackpink. Pumayag si JHope at sabay sila bumili ng tickets para rito. Ang Uri ng Kilos ni JHope Ayon sa Pananagutan ay:

  Paglabag

  Kusang Loob

  Ilegal

  Walang Kusang Loob

  45s
  EsP10MK-IIa-5.2
 • Q5

  Sinama ni Tita Nena ang dalawang (2) taong gulang na si Suga sa labas kahit bawal pa siya. Hindi pa nakakaintindi ng balita si Suga. Anong Uri ng Pananagutan mayroon si Suga?

  Ilegal

  Walang Kusang Loob

  Paglabag

  Kusang Loob

  45s
  EsP10MK-IIb-5.4
 • Q6

  Ang mga sumusunod ay maituturing na mga kilos ng tao (acts of man) MALIBAN sa ISA:

  pagtawid ni V sa pedestrian crossing

  pagtibok ng puso ni Harvey

  pagkurap ng mata ni Azumi

  paghikab ni Yshi

  45s
  EsP10MK-IIb-5.4
 • Q7

  Ang lahat ay nagpapakita ng Makataong KIlos MALIBAN sa ISA:

  Mata na kumikindat

  Isang batang babae na inalay ang upuan sa buntis

  Mga kabataang nagbibigay ng pagkain sa kalsada

  Isang manong na pinadaan ang traysikel

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng mga Mapanagutang Kilos?

  Kinamot ni Rose ang kanyang kamay

  Napasigaw si Eden dahil sa malakas na paputok

  Isinauli ng tatay ni Jisoo ang perang bingay ng DSWD sa dahilang nabigyan na sila ng una

  Nabitawan ni Jenny ang kanyang cellphone sa sobrang antok

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q9

  Ito ang isang uri ng salik na tumutukoy sa dikta o gana ng body appetites, “gana”, o pagkiling sa isang bagay, kilos o damdamin.

  masidhing damdamin

  gawi

  takot 

  kamangmangan

  45s
  EsP10MK-IIc-6.2
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na kilos ang nagpapakita ng takot?

  “Tahimik na tinatanggap ni Ana ang pananabunot ni Arlene sa kanya”

  “Napasigaw si Leni sa pagdapo ng ipis sa kanyang balikat”

  “Kinimkim ni Russel ang galit niya kay Cecile"

  wala sa nabanggit

  60s
  EsP10MK-IIc-6.2
 • Q11

  "Hindi alam ni Gem kung paano sagutan ang isang Math problem. Hinanap niya ang paraan sa kanilang libro." Ang salik na nalampasan ni Gem ay:

  kamangmangan

  masidhing damdamin

  karahasan

  takot

  45s
  EsP10MK-IId-6.3
 • Q12

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng Masidhing Damdamin?

  Sisigawan ko ang kapit-bahay kong pinagtatawanan ako

  natatakot ako sa nangyari

  nag-aalala ako sa sinabi ni Jacob

  nasanay akong magmura

  45s
  EsP10MK-IId-6.3
 • Q13

  "Kinasanayan na ni Edward ang pagsasabi ng hindi magagandang salita." Anong salik ang naka apekto sa sitwasyon?

  karahasan

  vincible

  invincible

  gawi

  45s
  EsP10MK-IId-6.4
 • Q14

  _________ ang pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kilos- loob o pagkukusa

  karahasan

  takot

  kamangmangan

  gawi

  45s
  EsP10MK-IId-6.4
 • Q15

  "Hindi alam ni Gem kung paano sagutan ang isang Math problem. Hinanap niya ang paraan sa kanilang libro." Ang salik na nalampasan ni Gem ay:

  takot

  masidhing damdamin

  kamangmangan

  karahasan

  45s
  EsP10MK-IIe-7.1

Teachers give this quiz to your class