placeholder image to represent content

Quarter 2 Module 1: Pagkukusa ng Makataong Kilos

Quiz by analiza teobengco

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Isa-ayos ang mga pagpipilian ayon sa sumusunod:

  sorting://kilos ng tao|nagsasalita habang natutulog, pagkurap ng mga mata: makataong kilos|pamimigay ng pera, pangongopya

  120s
 • Q2

  Pag-hanayin ang mga sumusunod:

  linking://kusang loob|ang kilos na may kaalaman at pagsang ayon: di-kusang loob|makikita ito sa kilos na hindi isinagawa bagaman may kaalaman sa gawain na dapat isakatuparan: walang kusang loob|hindi panangutan ng tao dahil dahil hindi nya alam kayat walang pagkukusa

  120s
 • Q3

  Isa-ayos ang mga pagpipilian ayon sa sumusunod:

  sorting://makataong kilos|#f25705a5-a07f-42f1-8107-72af0968b73d/question/449bd25d82a4c84457d447ffc789dc0c7d09baa1.JPG,  #f25705a5-a07f-42f1-8107-72af0968b73d/question/a81b0c97c4d0016c050e7aa2857064b6e597adfd.JPG: kilos ng tao| #f25705a5-a07f-42f1-8107-72af0968b73d/question/41cb6df07050e1e080c7e4b9e683db6d66a3c164.JPG, #f25705a5-a07f-42f1-8107-72af0968b73d/question/678cebbf890094f50066339a0b1c13f418a1efde.JPG

  120s
 • Q4

  Magbigay ng  isa sa tatlong mga uri ng kilos ayon sa kapanagutan ayon kay Aristotle.

  freetextm://di kusang loob|100:di-kusang loob|100:hindi kusang loob|100:kusang loob|100: walang kusang loob|100

  120s
 • Q5

  Pag-hanayin ang mga sumusunod:

  linking://kusang loob|#f25705a5-a07f-42f1-8107-72af0968b73d/question/a0b13c616c07711bb94c91711d51592aef8348a7.JPG: di-kusang loob|#f25705a5-a07f-42f1-8107-72af0968b73d/question/1d0c838d17d83f496687fadc8a90c5c3ce5745e9.JPG: walang kusang loob|#f25705a5-a07f-42f1-8107-72af0968b73d/question/c869dce1f53077f32a8ee57430af05078883411b.JPG

  120s

Teachers give this quiz to your class