Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Malayang pagpili batay sa nakalap na impormasyon ng isip.

  scrambled://KILOS-LOOB

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q2

  Ginagamit ng tao para sa pang-unawa, pagsusuri, pagtuklas, at pagbibigay-kahulugan sa mga kaalaman.

  scrambled://ISIP

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q3

  Kayang hanapin ng tao dahil sa kanyang loob.

  scrambled://KABUTIHAN

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q4

  Mayroon nito ang hayop at tao ngunit wala nito ang mga halaman. Ito ay bahagi ng nervous system. Ano ito? (Tagalog)

  scrambled://SELULA

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q5

  Ang tao ay may pangangailangan na sanayin, paunlarin, at ________   ________ ang kanyang isip at loob upang hindi niya magamit ang mga ito sa maling paraan.

  scrambled://GAWING GANAP

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3

Teachers give this quiz to your class