Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ano ang sagot sa equation na 39 + 20 – 18?

  31

  59    

  41

  300s
  M3NS-Ii-34.5
 • Q2

  2. Si Kim ay bumili ng155 na dilaw na holen.  Binigyan niya si Sam ng 20 puting holen. Ilang holen ang natira sa kanya?

  135

  134

  130

  300s
  M3NS -Ig -32.6
 • Q3

  3. Alin ang repeated addition ng 3 x 5?

  3+3+3+3+3=15

  3+5=8

  5+5+5=15

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q4

  4. Ano ang wastong sagot sa 3 x 7?

  11

  12

  21

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q5

  5. Kung ang bawat bata sa ikatlong baitang ay may ₱10   na baon. Magkano lahat ang baon ng 4 na lalaki at 3 babae?

  ₱   70        

  ₱   60

  ₱   50

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q6

  6. Ano ang nawawalang sagot sa multiplication table ng 5?

  Question Image

  30

  35    

  25

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q7

  7. Kung ang 4 ay uulitin ng 3 beses, ang sagot ay__________.

  12

  14    

  16

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q8

  8. Ano ang multiplication equation ng ipinapakitang paglalarawan? 

  Question Image

  5 X 5 = 10

  5 X 2 = 10

  2 X 5 = 10

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q9

  9. Ano ang sagot sa 9 x 0?

  0

  1

  9

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q10

  10 Anong property of multiplication ang ipinapakitang equatiion1 x 9 = 9?

  Identity Property

  Zero Property

  Commutative Property

  300s
  M3NS-IIa-41.2
 • Q11

  11. Bawat isa sa 5 bata ay may 2 piso. Magkano lahat ang pera ng mga bata?

  limang piso

  sampung piso

  anim na piso

  300s
  M3NS-IIa-41.2
 • Q12

  12. Ayon sa Commutative Property of Multiplication 6 x 2 =?

  2 x 6

  1 x 6

  6 x 2

  300s
  M3NS-IIa-41.2
 • Q13

  13. Si Mara ay nag-iipon ng ₱10 araw –araw mula sa kaniyang baon. Magkano kaya ang kaniyang maiipon sa loob ng 6 na araw?   

  ₱ 20

  ₱ 60

  ₱ 80

  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q14

  14. Alin ang nagpapakita ng wastong equal jumps sa number line ng multiplication equation na 1 x 6?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  M3NS-IIe-42.2
 • Q15

  15. Alin ang tamang multiplication equation?

  3 x 9 = 27

  4 x 4 = 12

  2 x 7 = 15

  300s
  M3NS-IIe-42.2

Teachers give this quiz to your class