placeholder image to represent content

Quarter 3- AP 10 Modyul 3

Quiz by maryflor laure

Grade 10
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

   Isa sa mga saklaw ng Magna Carta for Women ay ang mga “Women in EspeciallyDifficult Circumstances”. Alin sa mga sumusunod ang tinutukoy na women inespecially difficult circumstances?

  Mga kababaihan na nagbuntis bunga ng panghahalay o pang-aabuso.

  Mga babaeng mahirap o nasa di panatag na kalagayan.

  Mga babaeng umabuso sa pinagbabawal na gamot bunga ng karahasan na dinanas.

  Mga babaeng nasa mapanganib o masikip na katayuan.

  30s
 • Q2

  Sino ang tinutukoy na “anak” sa Anti-Violence Against Women and Their Children?

  Anak ng babae na inabuso na wala pang 18 taong gulang o 18 taong gulang       pataas ngunit walang kakayahang ipagtanggol ang sarili lehitimo man o hindi. 

  Lahat ng nabanggit.

  Mga lehitimong anak ng babae at lalaki na may relasyon o nagkarelasyon na wala  pang 18 taong gulang.

  Lehitimong anak ng lalaki o ng babae bago pa man sila magkarelasyon at habang magkarelasyon na wala pang 18 taong gulang.

  30s
 • Q3

  Kailan pumirma ang Pilipinas sa CEDAW?

  Setyembre3, 1981

  Pebrero25, 1986

  Disyembre18, 1979

  Hulyo 15, 1980

  30s
 • Q4

  Sino ang mga “KABABAIHAN” na tinutukoy sa Anti-Violence Against Women and their Children?

  Mga kababaihang kasalukuyan o dating asawang babae, babaeng may kasalukuyan o nakaraang relasyon sa isang lalaki, at babaeng nagkaroon ng anak sa isangkarelasyon.

   Lahatng nabanggit.

  Mga kababaihang may kapansanan.

  Sinasakop nito ang lahat ng kababaihan na nakararanas ng diskriminasyon at   karahasan sa kalalakihan.

  30s
 • Q5

  Ang R.A 9710 ay kilala din sa katawagan na?

  Anti-Violence Against Women and Their Children

  An Act Providing Equality and Equity among Women.

  Sexual Orientation and Gender Indentity Expression Act

   MagnaCarta for Women

  30s
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang Hindi nilalaman ng Anti-Violence Against Women and  their Children Act?  

  Karahasan laban sa mga kababaihan at kanilang anak.

  Pagtatalaga ng mga kaukulangkaparusahan sa sinuman na lumalabag sa batas na nabanggit

  Natatanging pribilehiyo ng mga kababaihan laban sa mga mapang-abusong kalalakihan.

  Mga lunas at proteksyon sa mga kababaihan at kanilang anak laban sa mga       pang-aabuso ng kalalakihan.

  30s
 • Q7

  Kung ikaw ay makakasaksi ng pananakit ng isang lalaki sa kanyang asawang babae, alin  sa mga sumusunod ang higit na tamang gawin mo?

  Huwag makialam dahil ang nasaksihan ay away mag-asawa na dapat sila lamang   ang may pakialam.

  Pumagitna at awatin ang nag-aaway upang hindi na lumalala pa ang pananakit ng lalaki sa babae.

         

  Magtawag ng kaibigan upang kayo ang humarap sa lalaki na nananakit ng asawang   babae.

  Mag report o tumawag sa kinauukulan agad agad upang isumbong ang nasaksihang  karahasan

  30s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang layunin ng Prinsipyo ng Yogyakarta?

   Bumuo ng mga natatanging batas na magbibigay proteksyon sa mga kasapi ng    LGBTQIA+

  Makabuo ng mga programa at batas na magsusulong sa pagkapantay-pantay ng    LGBTQIA+

  Bigyan ng kaparusahan ang sino man na lalabag sa karapatang pantao ng LGBTQIA+

  Pagtibayin ang mga prinsipyong makatutulong  sa pagkakapantay-pantay ng   LGBTQIA+

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang layunin ng Magna Carta for Women?

  Mabigyan ng sapat na pribilehiyo ang mga kababaihan upang mahubog ng ganap ang kanilang potensyal.

                    

  Itaguyod ang husay at galing ng bawat babae at ang potensyal nila bilang alagad ngpagbabago at pag-unlad.

  Lahat ng nabanggit.

  Bigyan ng kaparusahan ang sinuman na lumalabag at umaabuso sa karapatan ng mga kababaihan.

  30s
 • Q10

  Ang pagpirma ng Pilipinas sa CEDAW ay nangangahulugan lamang na?

  Pagpapakita ng pakikisama ng Pilipinas sa iba’t ibang bansa na sumusuporta sa   CEDAW

  Pagkilala ng Pilipinas sa laganap na diskriminasyonat di pagkakapantay-pantay ng sa     karapatan ng kababaihan at tungkulin nito na mabigyan ito ng solusyon.

         

  Hindi kaya ng Pilipinas na labanan ang karahasan laban sa mga kababaihan kaya nangangailangan ito ng tulong mula sa ibang bansa.

  Nakikisabay ang Pilipinas sa mga nangyayaring pandaigdigang pagbabago sa   kalagayan ng kababaihan at kalalakihan.

  30s

Teachers give this quiz to your class