Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pagbaha.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q2

  Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng industriya.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q3

  Nangangasiwa sa elementarya at sekundaryang institusyon ng edukasyon.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q4

  Nangangasiwa sa sistema ng hustisya para sa krimen gaya ng pagiimbestiga, pagpapataw ng parusa at pagpapatawad.

  DND

  DILG

  DSWD

  DOJ

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q5

  Sinisiguro ang pagkakaroon ng ng pantay at de-kalidad nakalusugan para sa lahat ng Pilipino.

  DOH

  DILG

  DOJ

  DND

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q6

  Nagtatanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang kaligtasan.

  DOE

  DSWD

  DND

  DOJ

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q7

  Pababain ang antas ng kahirapan sa bansa.

  DOE

  DOJ

  DAR

  DSWD

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q8

  Siguraduhing may pantay na pagkakaroon ng likas na yaman para sa iba’t ibang sektor ng lipunan.

  DOE

  DOH

  DAR

  DENR

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q9

  Palaguin ang produksiyon ng agrikultura.

  DA

  DENR

  DILG

  DPWH

  60s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q10

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang sumusuri sa kalagayan ng pagtaas ng dolyar upang hindi ito gaanong makaapekto sa ating kabuhayan?

  Kagalingang panlipunan

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  Kabutihang pangkalusugan

  Katarungang panlipunan

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q11

  Anong uri ng tungkulin ng pamahalaan, ang pagpapatayo ng maraming pampublikong pagamutan at paaralan?

  Kagalingang panlipunan

  Seguridad

  Katarungang panlipunan

  Kaayusang pangkapayapaan

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q12

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang nagkakaloob ng trabaho sa mamamayan at ng mga pagkakataong mapanatili ang takbo ng negosyo sa bansa?

  Katarungang panlipunan

  Seguridad

  Kabutihang pampamilya

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q13

  Sino-sino ang nagtutulungan upang lubos na matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan?

  Mga ospital

  Mga pamilihan

  Mga pamilihan at tindahan

  Mga ahensiya ng pamahalaan

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q14

  Ano ang layunin ng pamahalaan para sa kaniyang nasasakupan?

  Upang magkaroon ng tahimik at mahirap na bansa

  Upang magkaroon ng kulang na kabuhayan.

  Upang magkaroon ng sapat at marami ang nawalan ng kabuhayan.

  Para sa ikabubuti at ika-uunlad ng bawat isa
  45s
  AP4PAB-IIIi-8
 • Q15

  Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangasiwa nito? Isulat ang AKRONYM.

  Maghanda, mamahala at pagugnayin ang mga plano, programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at pagtitipid sa enerhiya.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP4PAB-IIIi-8

Teachers give this quiz to your class