placeholder image to represent content

Quarter 3 Assessment Test #3 AP4

Quiz by Eva P. Arpilleda

Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP4PAB-IIIi-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pagbaha.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q2

  Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng industriya.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q3

  Nangangasiwa sa elementarya at sekundaryang institusyon ng edukasyon.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q4

  Nangangasiwa sa sistema ng hustisya para sa krimen gaya ng pagiimbestiga, pagpapataw ng parusa at pagpapatawad.

  DND

  DILG

  DSWD

  DOJ

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q5

  Sinisiguro ang pagkakaroon ng ng pantay at de-kalidad nakalusugan para sa lahat ng Pilipino.

  DOH

  DILG

  DOJ

  DND

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q6

  Nagtatanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang kaligtasan.

  DOE

  DSWD

  DND

  DOJ

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q7

  Pababain ang antas ng kahirapan sa bansa.

  DOE

  DOJ

  DAR

  DSWD

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q8

  Siguraduhing may pantay na pagkakaroon ng likas na yaman para sa iba’t ibang sektor ng lipunan.

  DOE

  DOH

  DAR

  DENR

  30s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q9

  Palaguin ang produksiyon ng agrikultura.

  DA

  DENR

  DILG

  DPWH

  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q10

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang sumusuri sa kalagayan ng pagtaas ng dolyar upang hindi ito gaanong makaapekto sa ating kabuhayan?

  Kagalingang panlipunan

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  Kabutihang pangkalusugan

  Katarungang panlipunan

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q11

  Anong uri ng tungkulin ng pamahalaan, ang pagpapatayo ng maraming pampublikong pagamutan at paaralan?

  Kagalingang panlipunan

  Seguridad

  Katarungang panlipunan

  Kaayusang pangkapayapaan

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q12

  Aling tungkulin ng pamahalaan ang nagkakaloob ng trabaho sa mamamayan at ng mga pagkakataong mapanatili ang takbo ng negosyo sa bansa?

  Katarungang panlipunan

  Seguridad

  Kabutihang pampamilya

  Kaunlarang pang-ekonomiya

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q13

  Sino-sino ang nagtutulungan upang lubos na matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan?

  Mga ospital

  Mga pamilihan

  Mga pamilihan at tindahan

  Mga ahensiya ng pamahalaan

  45s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ano ang layunin ng pamahalaan para sa kaniyang nasasakupan?

  Upang magkaroon ng tahimik at mahirap na bansa

  Upang magkaroon ng kulang na kabuhayan.

  Upang magkaroon ng sapat at marami ang nawalan ng kabuhayan.

  Para sa ikabubuti at ika-uunlad ng bawat isa
  45s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q15

  Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangasiwa nito? Isulat ang AKRONYM.

  Maghanda, mamahala at pagugnayin ang mga plano, programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at pagtitipid sa enerhiya.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q16

  Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangasiwa nito? Isulat ang AKRONYM.

  Si Juan ay isang manggagawa sa isang pabrika ng tela at sa hindi inaasahang pagkakataon ay naipit siya ng ginagamit na makina na naging sanhi ng pagkaputol ng kaniyang kamay. 

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q17

  Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangasiwa nito? Isulat ang AKRONYM. Si Marvin ay galing sa mahirap na pamilya kung kaya’t hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral sa tamang gulang. Nabalitaan niya ang tungkol sa ALS na maaaring makatulong sa kaniyang matapos ang sekondarya.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q18

  Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangasiwa nito? Isulat ang AKRONYM. Biglang namatay ang asawa ni Thelma, na naiwang may limang anak at walang ibang hanapbuhay.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q19

  Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangasiwa nito? Isulat ang AKRONYM.

  Isang empleyado si Nancy ng pamahalaan at bigla siyang nakaranas ng mga sintomas ng Covid-19 disease gaya ng ubo, lagnat at pananakit ng katawan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete
 • Q20

  Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangasiwa nito? Isulat ang AKRONYM. Pag-aalaga ng baboy ang ikinabubuhay nina Mang Pablo sa Bulacan; sa kasamaang palad ay tinamaan ng African Swine Fever ang kaniyang mga alagang baboy.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP4PAB-IIIi-8
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class