placeholder image to represent content

Quarter 3 Quiz

Quiz by Mary Ann Onia

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PB-IIIa-9.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay nagmula sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao”.

  a. Birtud 

  c. Kilos-loob

  d. Values

  b. Isip

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q2

  Ang mga hayop ay may taglay din na birtud. Ang pahayag ay ____.

  d. mali, sapagkat tao lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng isip at kilos-loob.

  a. tama, sapagkat lahat tayo ay nilikha ng Diyos.

  b. tama, sapagkat tulad ng tao ang hayop ay mayroon ding damdamin.

  c. mali, sapagkat hindi naman kayang mag-isip ng hayop.

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q3

  Ano ang pagkakaiba ng Intelektuwal at Moral na birtud?

  d. wala sa nabanggit

  b. Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao samantalang ang Moral na Birtud ay may kinalaman sa isip ng tao.

  c. Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa isip ng tao samantalang ang Moral na Birtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao.

  a. Ang Intelektuwal na Birtud ay nagbabago samantalang ang Moral na Birtud ay hindi nagbabago.

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng pagpapahalaga?

  b. Ang pagpapahalaga ay maaring para sa lahat o para sa sarili lamang.

  d. Lahat ng nabanggit.

  c. Ang pagapapahalaga ang magagamit nating pundasyon upang malaman natin ang mga kilos na nararapat at dapat nating isagawa.

  a. Ang pagpapahalaga ay hindi nagbabago.

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q5

  Ito ay nagmula sa salitang Latin na habere na ang ibig sabihin ay “to have” o magkaroon o magtaglay.

  D

  B. gawi o habit

  C. pagpapahalaga

  A. birtud

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q6

  Ang isang sanggol ay mayroon ng taglay na birtud sa kaniyang kapanganakan. Ang pahayag ay _____.

  b. Tama, sapagkat ito’y minana niya sa kaniyang mga magulang.

  a. Tama, sapagkat ito ay biyaya na galing sa Diyos.

  c. Mali, sapagkat hindi ito namamana.

  d. Mali, sapagkat ito ay maari lamang mahubog sa ating pagtanda at mga karanasan.

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q7

  Isa sa mga gawa o hakbang sa pagtatakda ng mithiin ay ang pagkakaroon ng tuon sa nais nating maabot, may kasiguraduhan at pinag-iisipan.

  d. Angkop or Relevant

  c.Nakasulat o Measurable

  a. Tiyak o Specific

  b. Naaabot o Attainable

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q8

  Ito ang pinakapakay ng iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simpleng pananalita, ito ang hinahangad mong mangyari sa iyong buhay sa hinaharap.

  c.Kakayahan

  b. Pagpapahalaga

  d. Mithiin

  a. Hilig

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q9

  Sa kabilang dako, ito ay kalakasan (“power” o mas akma, “intellectual power”) upang mas makagawa ng mas pambihirang bagay tulad ng sa musik at sining. Ito ay likas na taglayng isang tao dahil na rin sa intellect o kakayahang mag- isip.

  c.Kakayahan

  a.Hilig

  b.Pagpapahalaga

  d. Mithiin

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2
 • Q10

  Ang mga sumusunod ay mga pansariling salik sa pagpili ng tamang track o kursong akademiko, o teknikal-bokasyonal o negosyo maliban sa:

  a. pride

  d. pagpapahalaga

  b. mithiin

  c. kasanayan

  30s
  EsP7PB-IIIa-9.2

Teachers give this quiz to your class