Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa mga bahagi ng kultura?

  I. kaugalian at pagpapahalaga

  II. tradisyon

  III. pamahiin

  IV. paniniwala

  I, II, at IV

  I, II, III, at IV

  II, III, at IV

  I, II, at III

  30s
  AP3PKR- IIIb-c-3
 • Q2

  Isa sa mga kaugalian ng mga tagalog ang pamamanhikan at paninilbihan. Mahalaga pa bang ipagpatuloy ang kaugaliang ito ng mga nanliligaw na lalaki? Bakit?

  Opo, upang makilala ng pamilya ng babae ang manliligaw na lalaki.

  Opo, upang maranasan ng mga lalaki ang mga gawaing-bahay.

  Hindi po. Wala namang kaugnayan ang paninilbihan sa pagmamahalan ng dalawang tao.

  Hindi po. Sapat na ang pagmamahalan ng babae at lalaki.

  30s
  AP3PKR- IIIb-c-3
 • Q3

  Sa paanong paraan ipinapakita ng mga taga-Marikina noon ang kanilang pakikiramany sa mga namatayan na kamag-anak?

  Sa pamamagitan ng pagsusugal sa lamay

  Sa pamamagitan ng pasasayaw bilang alay sa namatayan

  Sa pamamagitan ng pagdalaw sa burol ng namatay.

  Sa pamamagitan ng pagbabalita sa pamayanan ukol sa namatay na tao.

  30s
  AP3PKR- IIIb-c-3
 • Q4

  Laganap sa Marikina noon partikular sa Bayan-bayanan ang mga "tupada" o sabong. Makabubuti ba ang pagsasagawa nito sa kasalukuyan? Bakit?

  Opo, sapagkat isang uri ito ng libangan ng mga tao.

  Hindi po sapagkat isang uri ito ng sugal.

  Opo, sapagkat isang uri ito ng katutubong laro ng mga bata.

  Hindi po, sapagkat isa itong uri ng pamahiin.

  30s
  AP3PKR- IIIb-c-3
 • Q5

  Bilang isang mag-aaral, alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang mabigyan ng pagkilala at pagpapahalaga ang mga kinagisnang kultura ng iyong sariling lugar?

  Ikahihiya ko ang mga kulturang kinamulatan ng aking lugar.

  Manonood ako ng mga banyagang palabas dahil mas maganda ito kaysa sa sarili nating pelikula.

   Magbabasa ako at magsasaliksik tungkol sa mga kultura ng aming lugar

  Hindi ko tatangkilikin ang mga pagkaing sariling atin.

  30s
  AP3PKR- IIIb-c-3

Teachers give this quiz to your class