Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng magiliw sa pagtanggap sa panauhin?

  Maipakikita ang mabuting pagtanggap sa panauhin kung gagastos ka ng malaki.

  Paghahanda nang sobra-sobra para sa mga panauhin kahit wala nang matira para sa pamilya.

  Tinitiyak na komportable at nasisiyahan ang panauhin.

  Ang magiliw na pagtanggap sa panauhin ay ipinakikita lamang sa may kaya.

  300s
  EsP5PPP – IIIa – 23
 • Q2

  May isasagawang bayanihan ang inyong lugar para sa nangangailangan na naapektuhan ng pandemya, ano ang maaari mong gawin?

  Tutulong sa abot ng makakaya.

  Bahala na sila ate at kuya ang tumulong.

  Hayaan ang mga mayayaman ang tumulong.

  Hayaan ang mga volunteers ang tumulong.

  300s
  EsP5PPP – IIIa – 23
 • Q3

  Ang mga sumusunod na sitwasyon ay mga paraan upang maipamalas ang pagiging malikhain sa pagbuo ng sayaw, kanta at sining gamit ang multimedia o teknolohiya, MALIBAN SA ISA. Alin ito?

  Gumawa ng isang poster si Ivan ukol sa pinag-aralan niya sa bahay. Gumamit siya ng computer software para mas lalo itong mapaganda.

  Nagsusulat si Jay-R ng tula para sa isang aklat lalo na kung alam niyang kikita siya rito. 

  Magaling sumayaw si John Mark kaya gumawa siya ng dance video tutorial upang maituro din ito sa kanyang kapuwa mag-aaral na nais matuto sa pagsayaw.

  Si Salve ay lumikha ng awit tungkol sa pagbibigay-pugay sa mga frontliners at nagustuhan ito ng marami nang i-post niya ito sa social media

  300s
  EsP5PPP – IIIb – 24
 • Q4

  Naisip mong regaluhan ang iyong bunsong kapatid ng laruang kotse sa nalalapit niyang kaarawan. Maraming mga natirang piraso ng kahoy sa ginawang upuan ng iyong kuya. Ano ang gagawin mo?

  Sundan ang napanood na video kung paano gumawa ng kotseng laruan gamit ang mga natirang kahoy.

  Uutusan ang kapatid na gawin ito.

  Itapon na ang mga ito at bumili na lang ng laruan.

  Magpatulong sa nakababatang kapatid sa paggawa.

  300s
  EsP5PPP – IIIb – 24
 • Q5

  Naglagay ang inyong barangay ng isang drop box ng mga suhestiyon para sa ikagaganda ng takbo ng inyong pamayanan. Ano ang iyong gagawin?

  Babalewalain lamang ito.

  Ipauubaya na lamang ang pagbibigay ng suhestiyon sa mga nakatatanda.

  Magbibigay ng ilang opinyon tungkol sa mga proyektong maaaring gawin.

  Hindi na lamang ito papansinin dahil sila ang mga nasa katungkulan.

  300s
  EsP5PPP – IIIb – 25
 • Q6

  Nakita mong maraming nakakalat na papel sa inyong silid-aralan. Ano ang iyong gagawin?

   Magkukunwaring hindi na lamang ito nakita.

  Magkukusang–loob na linisin ito.

  Sasabihin ito sa guro.

  Hahayaan ang cleaners na maglinis nito.

  300s
  EsP5PPP – IIIb – 25
 • Q7

  Nabasa mo sa Facebook na may malakas na bagyong tatama sa inyong bayan. Anong paghahanda ang dapat mong gawin?

  Ibabahagi ko ang post na nabasa ko sa aking timeline para malaman ng iba.

  Sasabihin ko agad ang aking nalaman sa aking mga magulang para makapaghanda kami para sa aming mga kakailanganin.

  Hindi ko papansinin ang post na nabasa ko sa Facebook.

  Itatago ko ang mga emergency lights sakaling mawalan ng kuryente.

  300s
  EsP5PPP – IIIc – 26
 • Q8

  Pataas ng pataas ang lebel ng tubig sa inyong lugar at malapit na itong pumasok sa loob ng inyong bahay. Ano ang nararapat mong gawin?

  Itataas ko ang mahahalagang gamit sa aming bahay at yayayain ko ang aking pamilya na magtungo na kami sa mas ligtas na lugar.

  Isasarado ko ang pinto ng aming bahay para hindi makapasok ang tubig.

  Ipagmamalaki kong malapit nang pumasok sa aming bahay angtubig.

  Maglalaro ako sa tubig-baha dahil nakaaaliw ang magtampisaw rito.

  300s
  EsP5PPP – IIIc – 26
 • Q9

  Nakita mong sira ang tubo ng tubig malapit sa barangay hall at maraming tubig ang nasasayang.

  Hahayaan na lamang ito dahil gobyerno naman ang nagbabayad nito.

   Ipagbibigay-alam ito sa kinauukulan.

  Hindi papansinin ang nakitang sirang tubo.

  Kukuha ng balde at sasahod dito upang makalibre ng tubig.

  300s
  EsP5PPP – IIId – 27
 • Q10

  Pupunta kayo ng iyong nanay sa groseri. Alam mong marami kayong bibilhin para sa isang linggo ninyong pangangailangan.

  Hahayaan ko ang nanay na bumili ng bagong lalagyan.

  Hindi ko na lamang ipaaalala sa nanay dahil may plastik naman na nabibili sa groseri.

  Sabihan ang nanay na magdala ng bag.

  Ihahanda ko na ang dadalhin naming reusable bag.

  300s
  EsP5PPP – IIId – 27
 • Q11

  Nakasakay ka sa dyip papuntang paaralan ng Marikina. Napansin mo na nagbubuga ito ng makapal at maitim na usok. Ano ang gagawin mo?  

  Sabihan ang drayber ng dyip na nakauubo ang usok ng kaniyang dyip.

  Sabihan mo na lang ang tatay mo na ihatid at sunduin ka sa paaralan.

  Magsusumbong ka sa makikitang pulis.

  Balewalain ang nakita mo dahil sanay ka na sa ganitong usok sa araw-araw.

  300s
  EsP5PPP – IIId – 27
 • Q12

  May maliit na bakanteng lote sa inyong bakuran. Gusto mo sanang magtanim ng ilang mga halaman dito. Ayaw kang payagan ng tatay mo dahil hindi mo naman daw maaalagaan ang mga ito. Ano ang gagawin mo?

  Hahanap ka ng ibang bakanteng lote na mapagtataniman.

  Hihilingin mong payagan kang magtanim para makita niyang may pananagutan ka sa pag–aalaga ng halaman at mas lalong mapapakinabangan sa panahon ng pandemya.

  Hindi ka na magtatanim dahil iyon ang sinabi ng tatay mo.

  Iba na lang ang gagawin mo kahit labag sa kalooban mo.

  300s
  EsP5PPP – IIId – 27
 • Q13

  Maraming mga bote at bag na plastic ang tiyahin mo. Ano ang gagawin mo?

  Imungkahi mo sa kaniya na ipamigay na lamang.

  Susunugin mong lahat.

  Sabihin mo na pupwedeng i-recycle ang mga bote at plastic para mapakinabangan

  Babalewalain mo ang tungkol sa bagay na iyon.

  300s
  EsP5PPP – IIIe– 28
 • Q14

  Pinulong ni Aliyah ang mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa barangay. Tinatanggap niya ang mga suhestiyon ng kanyang miyembro bago gumawa ng desisyon. Anong pinahahalagahan dito ni Aliyah?

  Pagmamahal sa bayan

  Paggalang sa opinyon ng iba

  Pagsunod sa mga batas na ipinatutupad

  Pagpapahalaga sa karapatang mabuhay

  300s
  EsP5PPP – IIIf – 29
 • Q15

  Sa inyong klase sa ESP, binigyan kayo ng inyong guro ng isang paksa tungkol sa paggalang sa opinyon ng iba. Paano mo maipakikita ang iyong paggalang sa opinyon ng inyong kamag-aral?

  Huwag pansinin ang ibinigay na suhestiyon ng inyong kaklase.

  Igalang ang anumang suhestiyon o ideya na mayroon ang iyong kaklase. 

  Hingin lamang ang ideya ng gusto mong kaklase.

  Sabihin ng harapan kung ang suhestiyon ay hindi maganda.

  300s
  EsP5PPP – IIIf – 29

Teachers give this quiz to your class