Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang ______________ ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na saktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. (sa TAGALOG)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q2

  Ito ay uri ng pambubulas tulad ng pananakit sa isang indibidwal o pangkat at paninira ng kaniyang mga pag-aari. Kasama rito ang panununtok, paninipa, pananampal, o pangungurot.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q3

  Ito ay masasamang salita laban sa isang tao. Kasama rito ang pangangantyaw, pangungutya, o panunukso, 

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang hindi nabanggit na kategorya ng karahasan sa paaralan sa ating aralin?

  LABANAN

  PAG-AAWAY

  PAGNANAKAW

  PAGGAMIT NG DROGA

  BULLYING

  30s
 • Q5

  Batay sa ating aralin, ilang uri ng pambubulas ang natalakay?

  4

  2

  5

  3

  30s
 • Q6

  Sa sikolohikal na pambubulas, ano ang karaniwang masamang epekto nito?

  Post Traumatic Stress Disorder

  pagpapahalaga sa sarili at kalayaang panlipunan

  30s
 • Q7

  Bakit nagaganap ang bullying?

  Ito ay dahil sa kagustuhan ng iba upang makapagbonding.

  Ito ay dahil gusto nilang magpagpasikat.

  Ito ay dahil sa hindi pantay na kapangyarihan o lakas sa pagitan ng mga tao.

  30s
 • Q8

  Kaninong profile ito, mas malamang na napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kaniyang gustong gawin.

  nabubulas

  nambubulas

  30s
 • Q9

  Sinong youth advocate ang gumanap sa maikling bidyo na pinamagatang "Invisible Boy"

  Emman Jay

  Emman Mark

  Emman Franc

  30s
 • Q10

  Ang mga sumusunod ay ang mga maaaring epekto ng pambubulas MALIBAN lamang sa isa?

  mababang tiwala sa sarili

  pagkabansot 

  sakit sa ulo at tiyan

  labis na pagkabalisa 

  30s

Teachers give this quiz to your class