Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang wastong paraan ng paglalaba ng mga damit ay nararapat gawin para sa kagandahan ,kaayusan at kalinisan ng mga ito. 

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0b-3
 • Q2

  Ang wastong paraan ng paglilinis ng tahanan ay nakakatipid ng oras at lakas at salapi.

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0f-9
 • Q3

  Ang katagalan ng mga kasuotan ay nakabatay sa paggamit at pangangalaga ng mga ito . 

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0b-3
 • Q4

  Ang damit na susuotin ay dapat na naaayon sa lugar , gawain at okasyong dadaluhan. 

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  45s
  EPP4HE-0b-3
 • Q5

  Ang malinis na bakuran ay nakapagdudulot ng kagandahan sa tahanan at kalinisan sa pamayanan.

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0f-9
 • Q6

  Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao.kailangan ng tao ang pagkain upang magawa ang mga pang-araw-araw na gawain .

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0f-9
 • Q7

  Ang pagliligpit ng pinaglutuan at pinagkainan ay isang gawaing nararapat  na pinagtutulungan ng lahat ng kasapi ng pamilya. 

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0i-14
 • Q8

  Ang pagliligpit ang pinaglutuan at pinagkainan ay bahagi ng paghahanda ng pagkain .

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0i-14
 • Q9

  Maiiwasan ang sakuna sa tahanan kung gagawin ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa paglilinis.

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0f-9
 • Q10

  Ang isang malinis at maayos na tahanan ay tanda ng pamilyang malinis, masinop at masipag.

  multiplem://lubos na sumasang-ayon|25:sumasang-ayon|20:lubos na hindi sumasang-ayon|15:hindi sumasang-ayon|10:Neural|5

  60s
  EPP4HE-0f-9

Teachers give this quiz to your class