placeholder image to represent content

Questions with Multiple weighted Answers

Quiz by Angeles Sultan

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP6PKP- Ia-i– 37

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang anumang uri ng pagsisinungaling ay kalaban ng katotohanan at katapatan.

  multiplem://Sumasang-ayon|5:Di-sumasang-ayon|4:Di-tiyak|2

  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q2

  Bago maglagay ng kahit anong impormasyon sa facebook o anumang social media kailangan muna nang may masusing pag-iisip at may katapatan sa sinasabi.

  multiplem://Di-tiyak|2:Sumasang-ayon|5:Di- sumasang-ayon|4

  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q3

  Ang pagwawalang kibo ng pagsasabi ng totoo sa nagawang kasalanan ay paraan upang protektahan ang sarili kahit pa makapinsala ng iba.

  multiplem://Di-sumasang-ayon|5:Sumasang-ayon|3:Di-tiyak|2

  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q4

  Ang batang matapat ay pinagpapala at kinalulugdan ng lahat.

  multiplem://Sumasang-ayon|5:Di-sumasang-ayon|4:Di-tiyak|2

  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q5

  Ang hindi pagsasabi ng totoo at panloloko ng kapwa ay parang bisyo na paulit-ulit na ginagawa.

  multiplem://Sang-ayon|5: Di-tiyak|2:Di-Sumasang-ayon|4

  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37

Teachers give this quiz to your class