placeholder image to represent content

Quiz 1

Quiz by John Renzo Molinar

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ang isang bansa ay maituturing na malaya kung ito ay may sariling wikang pambansa.

  Tama

  Mali

  60s
 • Q2

  Siya ay tinagurian bilang "Ama ng Wikang Pambansa"

  Manuel L. Quezon

  Manuel A. Roxas

  60s
 • Q3

  Ang bagong alpabetong Filipino ay binubuo ng ilang letra?

  28

  25

  27

  26

  60s
 • Q4

  Ang Sikolohiya sa Pilipinas ay "bisita sa bahay", Sikolohiya ng mga Pilipino ay "tao sa bahay, at Sikolohiyang Pilipino ay "ang may bahay"

  Tama

  Mali

  60s
 • Q5

  Tumutukoy ito sa lahat ng mga pa-aaral, libro, at sikolohiyang  makikita  sa  Pilipinas,  banyaga  man  o maka-Pilipino.

  Sikolohiyang Pilipino

  Sikolohiya ng mga Pilipino

  Sikolohiya sa Pilipinas

  60s
 • Q6

  Ang salitang ginagamit ay galing sa Pilipinas, habang ang kahulugan nito ay banyaga.

  Pagaandukha na konsepto

  Konsepto  ng Pagbibinyag

  Pagtatakda ng kahulugan

  Katutubong konsepto

  60s
 • Q7

  Tumutukoy ito sa mga salita o konsepto na hindi ginagamit sa Pilipinas, kaya’t walang Pilipinong katapat ito.

  Pagaandukha na konsepto

  Ligaw/Banyaga na mga salita

  Konsepto ng Pagbibinyag

  Paimbabaw na Asimilasyon

  60s
 • Q8

  Ang konsepto ng salitang "eme eme" na nanggaling sa salitang "any any" ay halimbawa ng anong konsepto ng sikolohiyang PIlipino.

  Katutubong konsepto

  Pagtatakda ng kahulugan

  Paimbabaw na Asimilasyon

  Pagaandukha na konsepto

  60s
 • Q9

  Hinikayat ng piliyasyong ito ang mga akademiko na ituring ang pananaliksik bilang importante sa sikolohiya.

  Sikolohiyang Akademiko-Pilosopikal

  Sikolohiyang Katutubo

  Sistemang Sikomedikal at Relihiyon

  Sikolohiyang Akademiko-Siyentipiko

  60s
 • Q10

  Tinutukoy ng ________________________________ ang mga paniniwala at karanasan ng mga katutubong Pilipino, habang sakop naman ng _________________________________ ang wika, kultura, at sining ng mga Pilipino.

  kinagisnang sikolohiya, katutubong sikolohiya

  kinagisnang sosyolohiya, katutubong sosyolohiya

  katutubong sosyolohiya, kinagisnang sosyolohiya

  katutubong sikolohiya, kinagisnang sikolohiya

  60s
 • Q11

  Tumutukoy ito sa abilidad ng tao na magpursiga sa halip ng kahirapan, o kamatayan.

  Tapang

  Lakas ng loob

  Tiyaga

  Lakas ng tama

  60s
 • Q12

  Ang konsepto ng OFW o Overseas Pilipino Worker na nagsasakrapisyo upang matulungan at masuportahan ang kanilang mga pamilya ay halimbawa ng anong kaugalian?

  Tibay at Lakas

  Pagiging Malapit sa Pamilya

  Pakikipagkapwa-tao

  Kasipagan

  60s
 • Q13

  Ang mga bata ay inaasahang makinig at sumunod palagi sa magulang at mas nakatatanda. Ito ay halimbawa ng _________________________.

  Pakikibagay sa Sitwasyon

  Pakikipagkapwa-tao

  Pagiging Malapit sa Pamilya

  Paggalang

  60s
 • Q14

  Organiko at likas ang konsepto ng oras ng mga Pilipino, ginagawa nila ang mga bagay kapag nararamdaman nila na tamang-tama na ang panahon upang gawin iyon. Ito ay halimbawa ng ________________________.

  Pakikipagkapwa-tao

  Pakikibagay sa Sitwasyon

  Pananampalataya at Relihiyon

  Biro

  60s
 • Q15

  Ito ang ginamit na wika noong Panahon ng Propaganda

  Pilipino

  Filipino

  Kastila

  Tagalog

  60s

Teachers give this quiz to your class