Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  __________________ balita, mayroon nang bakuna sa sakit na COVID19.
  Ayon kay
  Ayon sa
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q2
  Ang mga bulaklak sa mesa ay ______________ aming guro.
  para sa
  para kay
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q3
  Ang pulong na ito ay __________________ mga suliranin ng ating paaralan.
  tungkol sa
  tungkol kay
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q4
  Ang protestang ito ay ____________________ pagtaas ng buwis.
  laban kay
  laban sa
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q5
  _____________________ Andres Bonifacio ba ang talambuhay na iyan?
  Tungkol kay
  Tungkol sa
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q6
  Ang regalong ito ay ____________ Ana.
  para kay
  para sa
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q7
  ___________________ Emily at Rose, mabait na kaibigan si Lulu.
  Ayon kina
  Ayon kay
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q8
  Ito ang mga kataga o salitang nag-uugnay ng pangngalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap.
  Pandiwa
  Pang-halip
  Pang-ukol
  Pang-uri
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q9
  Ang mga pang-ukol na nagtatapos sa salitang "sa" (ukol sa, para sa, atbp.) ay ginagamit para sa pangngalang pantangi.
  MALI
  TAMA
  30s
  F3WG-IVi-j-7
 • Q10
  Ang mga pang-ukol na nagtatapos sa salitang "kina" (ukol kina, para kina, atbp.) ay ginagamit para sa dalawa o higit pang mg pangngalan.
  TAMA
  MALI
  30s
  F3WG-IVi-j-7

Teachers give this quiz to your class