placeholder image to represent content

QUIZ 1 JANUARY 29, 2020

Quiz by Marry Anne Banez

Grade 11/12
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Philippines Curriculum: SHS Core Curriculum Subjects

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  1. Ito ang wikang Pambansa ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Dating Pangulong Corazon?
  Sankrit
  Filipino
  Ingles
  Espanyol
  30s
 • Q2
  2. Sa pakikinig ng balita sa radyo o telebisyon, ano ang dapat isaalang–alang ng isang mahusay na tagapakinig?
  Makabuo ng isang kuro–kuro
  Papakinggan nang mabuti ang nilalaman ng napakinggang balita sa radyo bago magbigay ng opinyon o kuro-kuro.
  May paninindigan sa mga isyung kanyang napakinggan sa radyo.
  Maging malawak ang kanyang pananaw.
  30s
 • Q3
  3. Bakit kinakailangang maging mapanuri sa mga salitang ginagamit sa mga balita sa radyo at telebisyon?
  Para maging bukas ang isipan sa pagsusuri sa nilalaman ng mga balita bago humusga sa isyung pinag-uusapan at maiwasan ang kumakalat na fake news
  Upang maging alisto sa mga nangyayari sa paligid.
  Makaiwas sa mga maling panggramatikal.
  Maiwasan ang di-tuwirang pagbibigay ng opinyon.
  30s
 • Q4
  4. Ang pagsulat sa ganitong uri ng pahayag “At tumigil ang mundo!! Behind The Scenes with #MissUniverse My Baby😍 ay karaniwan nating nakikita sa
  Social Media
  Email
  Radyo
  Telebisyon
  30s
 • Q5
  5. Ang SONA ay isang halimbawa ng pagsulat ng.
  Deskriptibo
  Argumentatibo
  Naratibo
  Perswaysib
  30s
 • Q6
  6. Ito ay nagtataglay ng mga impormasyong may kaugnayan sa katangian ng mga tao, hayos, bagay, lugar, at mga pangyayari
  Tekstong Propesyonal
  Tekstong Persweysib
  Tekstong Deskriptibo
  Tekstong Impormatibo
  30s
 • Q7
  7. Ito ay nakatuon sa kung paano nangyari ang mga tagpo, kompleto sa panahon, tagpuan, at mga tauhan. Ilan sa mga halimbawanito ay ang mga talambuhay, anekdota, o epiko. Maaari din itong piksyon at di piksyon.
  Tekstong Deskriptibo
  Tekstong Naratibo
  Tekstong Argumentatibo
  Tekstong Humanidades
  30s
 • Q8
  8. Isang uri ng teksto na tumatalakay sa opinyon, nadarama, adhikain, o pangamba ng isang tao sa mga akdang nabanggit.
  Tekstong Persweysib
  Tekstong Humanidades
  Tekstong Impormatibo
  Tekstong Naratibo
  30s
 • Q9
  9. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga talambuhay, anekdota, o epiko. Maaari din itong piksyon at di piksyon.
  Tekstong Persweysib
  Tekstong Naratibo
  Tekstong Argumentatibo
  Tekstong Deskriptibo
  30s
 • Q10
  10. kailan natatag ang Surian ng Wikang Pambansa?
  12 ng Setyembre, 1936
  13 ng Setyembre, 1936
  14 ng Setyembre, 1936
  11 ng Setyembre, 1936
  30s
 • Q11
  11. Taon kung kelan pinalitan ang tawag sa wikang pambansa mula Tagalog.
  Agosto 13, 1959
  Agosto 15, 1959
  Agosto 16, 1959
  Agosto 14, 1959
  30s
 • Q12
  12. ” Tawag sa kung saan nakondisyon tayo na tagalog pa rin ang itawag sa wikang mayroon tayo kahit dalawang beses na itong napalitan at nabago.
  Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino
  Estandardidasyon ng Wikang Filipino
  Filipino bilang Lingua Franca
  Tagalog Imperialism
  30s
 • Q13
  13. Nagmula sa salitang griyego DRAMA na nangangahulugang gawin o ikilos.
  Senakulo
  Komedya
  Dula
  Zarsuela
  30s
 • Q14
  14. Ito'y karaniwan patungkol sa buhay ng mga santo.
  Komedya
  Zarsuela
  Bodabil
  Senakulo
  30s
 • Q15
  15. Ito ay anyo ng sining na libangan at binubuo ng gumagalaw na larawan.
  Piko
  Pelikula
  Teleserye
  Sine
  30s

Teachers give this quiz to your class