placeholder image to represent content

Quiz 2- Filipino (2022-2023)

Quiz by Joan Geronimo- Temporal

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Panuto. Piliin ang letrang tamang sagot.

  1. Ito ay isang uri ng panitikan na bahagi na ng ating kultura bago pa man dumating ang mga kastila.

  Kuwentong-bayan      

  Epiko

  Pabula

  Dula

  60s
 • Q2

  2. Ito ang tawag sa mga pahayag na maaaring magkatotoo subalit hindi pa matiyak o masigurado.

  Pangatnig

  Panghihikayat

  Pang-ugnay    

  Posibilidad

  60s
 • Q3

  3. Ito ay uri ng retorikal na pang-ugnay kung saan ito ay nag-uugnay ng panuri at salitang tinuturingan.

  Pagbibigay ng kondisyon

  Pang-angkop

  Pangatnig       

  Pang-ukol

  60s
 • Q4

  4. Isang uri ng panitikan kung saan ang pinakalayunin nito ay itanghal sa tanghalan.

  Epiko

  Pabula

  Dula

  Maikling Kuwento

  60s
 • Q5

  5. Ito ang tawag sa maayos at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang maikling kuwento.

  Kasukdulan

  Banghay

  Tagpuan

  Kakalasan       

  60s
 • Q6

  6. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pahayag na ginagamit sa pagbibigay patunay?

  Nagpapahiwatig         

  Nagpapakita ng pagtutol

  Kapani-paniwala

  Taglay ang matibay na konklusyon

  60s
 • Q7

  7. Ito ay isang uri ng panitikan kung saan mga hayop ang pangunahing tauhan sa kuwento.

  Pabula

  Maikling Kuwento

  Kuwentong-Bayan

  Epiko

  60s
 • Q8

  8. Ang _____________ ang tawag sa pagbibinyag sa mga Muslim.

  Pagislam

  Bautismo        

  Binyag

  Salvation

  60s
 • Q9

  9. Ito ay elemento ng maikling kuwento kung saan sa bahaging ito nabibigyang-solusyon ang suliranin at dito malalaman kung magtatagumpay ba ang pangunahing tauhan o hindi.

  Kakalasan       

  Tunggalian

  Kasukdulan     

  Wakas

  60s
 • Q10

  10. Ito ay uri ng panitikan kung saan nagsasalaysay sa madali, maikli, at masining na paraan. Ito ay karaniwang natatapos basahin sa isang upuan lamang.

  Pabula

  Kuwentong-Bayan

  Maikling Kuwento

  Dula    

  60s
 • Q11

  Panuto. Tukuyin at piliin kung anong uri ng pang-ugnay ang nasa bawat bilang.

  Ukol sa

  Pangatnig

  Pang-ugnay

  Pang-angkop

  Pang-ukol

  60s
 • Q12

  Sa 

  Pang-angkop

  Pang-ukol

  Pang-ugnay

  Pangatnig

  60s
 • Q13

  Kaya naman

  Pamukod

  Pandagdag

  Paglalahad ng bunga o resulta

  Pagbibigay kondisyon

  60s
 • Q14

  Na

  Pangatnig

  Pang-ugnay

  Pang-ukol

  Pang-angkop

  60s
 • Q15

  Pati

  Pamukod

  Pagbibigay kondisyon

  Pagsasaad ng kontrast

  Pandagdag

  60s

Teachers give this quiz to your class