Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. . Ang siyentipikong pamamaraan ay hindi nakakatulong sa pagsagot sa suliraning pangkabuhayan

  Tama

  Pareho ang sagot 

  Walang Sagot

  Mali

  30s
  AP9MKE-Ic-6
 • Q2

  2. . Ang istatistiks at datos ay sagot sa suliranin ng bansa.

  Tama

  Mali

  30s
  AP9MKE-Ic-6
 • Q3

  3.  Ang kakapusan ay ang hindi kasapatan ng pinagkukunang yaman para tugunan ang walang katapusang pangangailangan atkagustuhan.

  Mali

  Tama

  30s
  AP9MKE-Ib-4
 • Q4

  4. Kailangang tugunan ang katanungang “Ilan ang lilikhain?” upang magamit lamang ang tamang dami ng materyales.

  Tama

  Mali

  30s
  AP9MKE-Ic-6
 • Q5

  5. Nagkakaroonng pagwawaldas ng materyales kapag hindi napapanahon ang paglikha ng produkto mula rito.

  Mali

  Tama

  30s
  AP9MKE-Ic-6
 • Q6

  6. Ang pag-aaral ng Ekonomiks ay isang mahalagang bahagi ngpag-aaral ng agham panlipunan.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q7

  7. Ang isang opisyal ng pamahalaan ay magiging higit na epektibo kung siyaay may sapat na kaalaman sa mga suliraning pangkabuhayan.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q8

  8. Ang pag-aaral ng Ekonomiks ay nakatutulong upang makagawa ngtamang pagpapasya at pagpili ang tao.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q9

  9. Ang isa sa pinakamahalagang suliranin na pinagtutuunan ng pansin ng ekonomiks ay ang pangangailangan.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q10

  10. Ang trade off ay isang proseso ng pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ang isang bagay.

  Mali

  Tama

  30s

Teachers give this quiz to your class