placeholder image to represent content

Quiz 2 M4 Fil 9 (2022)

Quiz by Agustin Remponi

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F9PN-IVc-57
F9PT-IVa-b-56

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Tukuyin ang ipinahahayag ng pangungusap. I-type ang tamang sagot sa loob ng kahon.

  Siya ang namamamahala sa pagpapagawa ng paaralan sa San Diego.

  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  F9PN-IVc-57
 • Q2

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap. I-type ang tamang sagot sa loob ng kahon.

  Siya ang napiling pari upang magbigay ng sermon sa mismong araw ng pista sa San Diego.

  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  F9PN-IVc-57
 • Q3

  Tukuyin ang ipinahahayag ng pangungusap. i-type ang tamang sagot sa loob ng kahon.

  Siya ang nangasiwa ng palabas noong gabi ng pista sa liwasang-bayan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q4

  Tukuyin ang ipinahahayag ng pangungusap. I-type sa kahon ang tamang sagot. Ito ang tawag noong panahon ng mga kastila sa mga makapangyarihang tao sa Simbahang Katoliko Romano na kasapi ng anumang ordeng panrelihiyon ng mga lalaki.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PN-IVc-57
 • Q5

  Isaayos ang mga letra upang makuha ang tamang sagot.

  Ito ang tawag sa tao na nag-aayos o tumutulong sa pustahan sa sabungan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PN-IVc-57
 • Q6
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q7
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q8

  Isaayos ang mga letra upang makuha ang tamang ng salitang ginamit ang kahulugan sa pangungusap.

  Binigyan ako ni Mang Kardo ng mga pinagtapyasan ng kahoy upang gawing panggatong.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q9

  Isaayos ang letra upang makuha ang tamang salita.

  Ito ay opisyal na nagsisilbing katuwang ng pangunahing opisyal sa pagbibigay ng utos.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PN-IVc-57
 • Q10

  piliin  ang tamang sagot.

  Ito ang tawag sa mga tao noong panahon ng Espanyol na kilala sa lipunan, mataas ang estado ng pamumuhay at karaniwang nagmula sa uring maharlika.

  prinsipales

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q11

  Kilalanin ang tauhan sa pamamagitan ng mga pahayag na ito:

  "Dapat ka pa ring mag-ingat ginoo, sapagkat sa lahat ng dako ay mayroon kayong kaaway."

  Elias

  Kapitan Tiyago

  Don Filipo

  Pilosopo Tasyo

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q12

  Kilalanin ang tauhan sa pamamagitan ng pahayag na ito:

  "Natatakot ba kayong dudungisan ko ang aking kamay ng maruming dugo? Lumayo kayo.

  Basilio

  Elias

  Crisostomo Ibarra

  Lucas

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q13

  Pinatugtog ng arpa at pinaawit si Maria Clara dahil sa amuki ng kanyang ama. Ano ang kahulugan ng salitang initiman sa pangungusap?

  pamimilit

  pagkagalit

  panghihikayat 

  panunukso

  30s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q14

  Kilalanin ang tauhan sa pamamagitan ng pahayag na ito.

  "Tama lang ang iyong ginawa lalo na ang pagtatanggol sa alaala ng iyong ama.

  Pilosopong Tasyo

  Elias

  Kapitan-heneral

  Don Filipo

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q15

  Kilalanin ang tauhan sa pamamagitan ng pahayag na ito.

  "Ang perang ito ay kay Don Crisostomo. bigay niya ito sa sinomang nais maglingkod sa kanya."

  Don Filipo

  Lucas

  Wala sa mga ito.

  Nyor Juan

  30s
  F9PN-IVc-57

Teachers give this quiz to your class