placeholder image to represent content

Quiz 2 PAGSULAT SA FILIPINO SA PILING LARANG

Quiz by Mary Ann B Olitin

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Nakatuon sa mga transaksyon sa pangangalakal katulad ng pagkambas

  ng halaga ng mga produkto o kaya’y liham ng kahilingan at liham pag-uulat.

  manwal

  flyers

  feasibility study

  Liham-Pangnegosyo

  60s
 • Q2

  Ito ay kalimitang nakaayos nang pabalangkas ang mga nilalaman at

  makikita sa talaan ng mga ito at pormal ang ginagamit na wika.

  manwal

  leaflets

  Flyers

  liham Pangnegosyo

  60s
 • Q3

  Ang mga ito ay ipinamumudmodupang makahikayat sa mga

  tagapagtangkilik ng isang produkto o serbisyo

  Naratibong Ulat

  Flyers/leaflets at promotional materials

  Manwal

  Feasibility Studies

  60s
 • Q4

  Ito ay kalimitang matatagpuan ang paglalarawan sa pabalat, sa website ng

  gumawa nito o kaya’y sa iba pang babasahin tungkol dito.

  Deskripsyon ng Produkto

  60s
 • Q5

  Ito ay malaking tulong upang higit na madali para sa mga tao ang sumusunod

  sa mga hakbang na nakasaad dito.

  Dokomentsyon sa paggawa ng isang bagay/produkto

  60s
 • Q6

  Nakatutulong ito upang matiyak ang posibilidad na maisakatuparan ang isang

  planong Gawain.

  Feasibility Studies

  60s
 • Q7

  Kadalasang makikita dito ang naisagawang aktibidad ng iba’t ibang ahensya o kumpanya na nagbubuo ng

  mga ulat hinggil sa isang gawain o kaya’y mahalagang pangyayari sa isang organisasyon o institusyon.

  Naratibong Ulat

  60s
 • Q8

  Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang mga sakuna, aksidente o iba pang hindi kanais-nais na pangyayari para sa

  indibidwal.

  Paunawa/Babala/Anunsyo

  60s
 • Q9

  Nakalagay dito ang halaga ng bawat isang produkto upang makapili ang mga mamimili ng kanilang gusto o kaya’y ng

  abot-kaya para sa kanila

  Menu ng Pagkain

  60s
 • Q10

  Akdang sinusulat kaugnay ng trabaho o gawain sa isang  partikular na larangan na nagmumula sa karanasang personal, natamong edukasyong teknikal, at mga pagsasanay; hal., teknikal na report tungkol sa pagbuo ng web design.

  Sulating Teknikal-Bokasyunal

  60s

Teachers give this quiz to your class