placeholder image to represent content

Quiz 2- Wastong Paggamit ng mga Pang-angkop/ Pag-uugnay ng Sariling Karansan

Quiz by TERESITA REYNOSO

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang sariling  karansan ay mga pangyayari sa ibang tao.

  false
  true
  True or False
  30s
  F4PB-IIa-17
 • Q2

  Nakakatulong ang karanasan sa pang-unawa sa mga bagay bagay.

  true
  false
  True or False
  30s
  F4PB-IIa-17
 • Q3

  Isulat ang wastong pang-angkop sa pangungusap.

  Mayroon din tayong makukulay  ____ selebrasyon tulag ng Angkan- Angkan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10
 • Q4

  Isulat ang wastong  pang-angkop sa pangungusap.

  Bukod sa malinis ___ kapaligiran, Mabubuti pa ang mga tao.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10
 • Q5

  Isulat ang wastong pang-angkop sa pangungusap.

  Kilala rin ito bilang lungsod ___ may mabuting pag-uugali.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10
 • Q6

  Isulat ang wastong pang-angkop sa pangungusap.

  Lagin natin___  ipagmalaki ang Lungsod ng Marikina.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10
 • Q7

  Isulat ang wastong pang-angkop upang mabuo ang pangungusap.

  Disiplinado rin ang mga tao____  naninirahan dito.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10
 • Q8

  Isulat ang pang-angkop upang mabuo ang pangungusap.

  Matibay at de-kalidad ang sapatos _____  gawa rito.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10
 • Q9

  Isulat ang wastong pang-angkop sa pangungusap.

  Taon-taon yata kami____ kasali diyan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10
 • Q10

  Punan at isulat ng wastong pang-angkop ang usapan .

  Nakakatuwa talaga___ maging isang Marikeno.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F4WG-IIIf-g-10

Teachers give this quiz to your class