placeholder image to represent content

Quiz 3 - Quarter 2

Quiz by Rose Anne Jover Sandagon

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PT-IIe-7.1
EsP7PT-IIf-7.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Kalayaan na maituturing kapag ang lahat ng bagay ay iyong nagagawa.

  Mali

  Tama

  30s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q2

  May limitasyon ang ating kalayaan.

  Mali

  Tama

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q3

  Lahat ng tao ay malaya.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q4

  Ang kalayan ng tao ay nakadepende sa kanyang kapwa tao.

  Mali

  Tama

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q5

  Ang tao ay walang kakayahang gawin palagi ang anomang kanyang naisin.

  Mali

  Tama

  30s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q6

  Ang paggawa ng mabuti ay ang kahulugan ng tunay na kalayaan.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q7

  Dapat handa tayo sa maaring kahinatnan ng ating pagpapasiya.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q8

  Ang kalayaan ng tao ay nakabatay sa pagsunod sa utos ng kapwa.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q9

  Ang kalayaan ng kilos-loob ay ibinigay ng Diyos sa tao upang malaya niyang mahubog ang kanyang pagkatao.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q10

  Nasasalamin ang tunay na kalayaan kung ito ay para sa kabutihang panlahat.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q11

  Ang mga sumusunod ang palatandaan ng mapanagutang paggamit ng kalayaan maliban sa:

  Nakahandang harapin ang anomang kahihinatnan ng mga pagpapasya

  Naisasaalang-alang ang kabutihang pansarili at kabutihang panlahat

  Hindi sumasalungat ang kilos sa likas na batas moral

  Naibabatay ang pagkilos sa maaring  maging dulot nito sa sarili lamang.

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q12

  Ang kalayaan ng tao ay nakasalalay sa kanyang

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q13

  ”Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa nang mabuti.” Ang pangungusap ay:

  Tama, dahil ang tao ay nilikha ng Diyos na taglay ang likas na kabutihan.

  Mali, dahil magkakaroon lamang ng kabuluhan ang kalayaan kung malayang magagawa ng tao ang mabuti at masama

  Tama, dahil ang tunay na kalayaan ay mapanagutan kaya’t inaasahang ito ay gagamitin sa paggawa nang naaayon sa kabutihan.

  Mali, dahil ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti ayon sa paghuhusga ng tao.

  30s
  EsP7PT-IIf-7.3
 • Q14

  Uri ng kalayaan kung saan nakasalalay ito sa loob ng tao.

  Panloob na Kalayaan

  Kalayaang Tumukoy

  Kalayaang Gumusto

  Panlabas na Kalayaan

  30s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q15

  Ano ang nagbibigay hugis o direksyon sa kalayaan?

  likas na batas moral

  isip

  dignidad

  konsensya

  30s
  EsP7PT-IIe-7.1

Teachers give this quiz to your class