Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ang pangunahing tungkulin ng isang magulang sa mga anak.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q2
  Ang orihinal at pangunahing karapatan ng isang anak.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q3
  Ang pamimili ng isang bagay pagkatapos ng isang desisyon.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q4
  Ang malakas na paniniwala sa isang bagay o di kaya sa Dakilang Lumikha. Isang
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q5
  Isang tao o bagay na nagtuturo o nagpapaliwanag kung saan ka patutungo.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q6
  Suriin at tukuyin ang maaring maibubunga ng mga aksyon na nakapaloob dito.
  Users link answers
  Linking
  120s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q7
  Alin sa sumusunod ang pinakapangunahing banta sa pagbibigay ng edukasyon?
  oras
  kahirapan
  paniniwala
  panahon
  60s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q8
  Alin sa sumusunod ang banta sa paggabay sa pagpapasiya ng anak?
  hindi angkop ang oras ng pagdedesisyon
  pagkakaiba ng paniniwala
  pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba
  labis na pagmamahal ng magulang
  60s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q9
  Ang mga pahayag na ito ay halimbawa ng ilan sa mga pamamaraan na maaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Piliin ang angkop na pamamaraan na nababagay para dito. "Mahalagang bigyang pansin at yakapin ng lahat ng kasapi ng pamilya na ang Diyos at ang tunay na pananampalataya sa Kanya"
  Tanggapin na ang Diyos ang dapat naging sentro ng buhay-pampamilya
  Hayaang maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe
  Ituon ang pansin sa pag-uunawa
  Iwasan ang pag-aalok ng suhol.
  120s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q10
  Ang mga pahayag na ito ay halimbawa ng ilan sa mga pamamaraan na maaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Piliin ang angkop na pamamaraan na nababagay para dito. **Hindi malilimutan ang mga karanasan na nagkaroon ng malalim na epekto sa ating pagkatao.
  Ituon ang pansin sa pag-uunawa
  Hayaang maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe.
  Tanggapin na ang Diyos ang dapat naging sentro ng buhay-pampamilya
  120s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q11
  Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng banta sa pagpapasya?
  maingat na paghuhusga
  walang maayos na unawaan
  pag-unawa sa kalagayan
  padalus-dalos sa paghuhusga
  120s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q12
  Ano ang maaaring maidudulot sa pamilyang may pagkakaiba ng paniniwala?
  kalungkutan at kasiyahan
  pagmamahalan at pagtutulungan
  pagkalito at pagkagulo
  pagkapoot at pagkamuhi
  60s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q13
  Napakahalaga ang gampanin ng isang______________ sa paghubog ng paniniwala, pag-uugali at gawi ng mga anak, sila ang nagiging gabay sa mabuting pakikipagkapuwa upang makapamuhay nang maayos at mapayapa.
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q14
  _____________ang natatanging kayamanang maipamamana ng magulang sa kaniyang mga anak at magsisilbing kayamanan na babaunin habang buhay.
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  EsP8PBIc-2.2
 • Q15
  Ang sobrang________________ sa anak ay hindi nakatutulong sa paggawa ng sariling desisyon kung kaya pagdating nang araw ay nahihirapan itong lutasin ang sariling problema dala ng kanilang maling pagpapasiya
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  EsP8PBIc-2.2

Teachers give this quiz to your class