Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang unemployment rate ay tumutukoy sa bahagdan ng mga taong ganap na walang trabaho sa kabuuan ng lakas-_________.
  KITA
  hindi ko alam
  paggawa
  hanapbuhay
  30s
 • Q2
  Batayan sa pagtatag ng pamahalaang Komonwelt.
  Batas ng Pilipinas 1902
  Saligang Batas 1935
  Tanggulang pambansa
  The Philippine Autonomy Act of 1916
  30s
 • Q3
  Anong batas ang nagtatakda ng pagkakatatag ng PAMAHALAANG KOMONWELT?
  Batas Hare-Hawes-Cutting
  Batas Militar
  Batas Tydings-McDuffie
  Batas Gabaldon
  30s
 • Q4
  Nakapaloob sa batas na ito ang pagtatakda ng walong oras na paggawa.
  eight-hour labor law
  minimum wage law
  tenancy act
  twelve-hour labor law
  30s
 • Q5
  Namuno ng Pamahalaang Komonwelt
  Manuel Roxas
  Manuel L. Quezon
  Claro M. Recto
  Sergio Osmeña
  30s
 • Q6
  Sa ilalim ng pamahalaang Komonwelt, naging isang ganap na estado na ang Pilipinas kaya kinilala ito bilang isang malayang bansa.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q7
  Bilang mga mamamayang Pilipino, dapat tayong magkaisa sa paggamit natin ng ating Pambansang Wika.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang naging mahalagang pagbabago sa panahon ng Komonwelt upang bigyang-pansin ang kahalagahan ng mga kababaihan sa ating lipunan?
  Binigyan sila ng sariling lupa.
  Aalagaan ang mga Amerikana na dating naglingkod sa pamahalaan.
  Nagkakaroon ng Katarungang Panlipunan (Social Justice) para sa mga babae.
  Nagkaroon sila ng karapatang bumoto.
  30s
 • Q9
  Pinagkalooban ang mga kababaihan ng karapatang bumoto sa ilalim ng Saligang Batas ng 1935.
  Mali
  Tama
  30s
 • Q10
  Binuo ang National Economic Council kung saan layunin ng konseho na payuhan ang pamahalaan sa larangan ng ekonomiya at pananalapi.
  Mali
  Tama
  30s

Teachers give this quiz to your class