placeholder image to represent content

Quiz 4_4th Quarter

Quiz by Reynalen Paloma

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang puppy love ay maaaring bunga ng senswalidad, na pinupukaw ng mga pandama (senses) at damdamin na tinatawag na sentiment, na bunsod ng emosyon.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q2

  Ang pinakamahalagang palatandaan ng paghahandog ng buong pagkatao sa minamahal ay ang pagpapakasal.

  Mali

  Tama

  10s
 • Q3

  Ang pagkababae o pagkalalaki na malayang pinili ay hindi mo taglay lang o katangian, kundi ikaw mismo at kung ano pa ang magiging kaganapan mo bilang tao: may pamilya, dalaga o binata, namamasukan o nagnenegosyo, namumuno o tagasunod, relihiyoso, at iba pa - depende sa iyong potensyal.

  Tama

  Mali

  10s
 • Q4

  Ang tao ay tinawag upang magmahal. Ito ang natatanging bokasyon ng tao bilang tao. May dalawang daan patungo dito – ang pag-aasawa at ang buhay na walang asawa (celibacy).

  Mali

  Tama

  10s
 • Q5

  Ang pagmamahal ay isang emosyon lamang na pumupukaw ng diwa at pandama ng isang babae at isang lalaki.

  Mali

  Tama

  10s
 • Q6

  “Tao lamang ang may kakayahang magmahal, at ang tao lamang ang makapagsisilang ng isa pang tao, na tulad niya ay may kakayahang magmahal. Ang kakayahang ito na magmahal – at maghatid ng pagmamahal sa mundo – ang likas na nagpapadakila sa tao.

  Ang tao ay nilikhang sekswal kaya siya ay kabahagi ng Diyos sa Kaniyang pagiging Manlilikha.

  Higit na mahalaga ang kakayahang magmahal ng tao kaysa sa kaniyang kakayahang magsilang ng sanggol, dahil ito ang nagpapadakila sa kaniya.

  Ang tao ay likas na dakila dahil siya’y nilikhang kawangis ng Diyos.

  Mas marami ang mga anak mas dakila ang isang tao.

  10s
 • Q7

  Unti-unting napapalapit ang iyong kalooban sa iyong kaibigan, subalit alam mo na may napupusuan siyang iba. Sa tuwing sinasabi niya iyon sa iyo, nakakaramdam ka ng selos. Ano ang iyong gagawin?

  Sasangguni sa guro o sa guidance counselor.

  Kokonsulta sa iyong kaibigan upang bigyan ka ng payo.

  Siraan ang taong kaniyang napupusuan.

  Kakausapin ang kaibigan at sasabihin ang nararamdam.

  10s
 • Q8

  Niyaya ka ng iyong mga kaibigan na manood ng malalaswang palabas. Ano ang iyong gagawin?

  Isusumbong sila sa kanilang magulang.

  Hindi sasama sa kanila.

  Kakausapin ang mga kaibigan at hihimukin sila na huwag nang gawin ito.

  Sasama ka sa kanila at natural lamang ito sa inyong edad.

  10s
 • Q9

  “Kung talagang mahal mo ako ay ibibigay mo sa akin ang iyong sarili kahit hindi pa tayo mag-asawa”. Bilang isang mapanagutang nagdadalaga o nagbibinata, ano ang pinakamakatuwirang gawin?

  Makikipaghiwalay sa kasintahan.

  Kakausapin siya at sasabihin na hindi pa ito ang tamang oras o panahon.

  Isusumbong siya sa magulang.

  Kokonsulta sa guidance counselor o sa guro.

  10s
 • Q10

  Naisasagawa ang tamang kilos bilang __________ sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bokasyon na magmahal.

  pagtupad

  paghahanda

  10s

Teachers give this quiz to your class