placeholder image to represent content

Quiz 9 Q2 Mod 4

Quiz by Lezly G. Ramiro

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pagkakaibigan ay lumalago dahil sa ___________________ ng isa’t isa. Ang magkaibigan ay nangangailangan ng panahon na magkasama
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
 • Q2
  Ang ________________ sa pagkakaibigan ay hindi nangangahulugan ng ganap na pagbubukas ng sarili sa kaibigan.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
 • Q3
  Ito ay nangangahulugang pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
 • Q4
  Isa pang mahalagang sangkap ang kinakailangan upang ganap na makamit ang tunay at wagas na pagkakaibigan, ito ay ang _____________.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
 • Q5
  Sa aklat ni Joy Carol (2008) na ___________________, tinukoy ang maraming bagay na naidudulot ng pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao.
  The Fabric of Friendship
  The Meaning of Friendship
  The Feeling of Friendship
  The Importance of Friends
  60s
 • Q6
  Ayon kay ___________________ (1970), isang sosyolohista, ang mabuting pagkakaibigan ay matibay na pundasyon at mabisang sangkap sa maraming uri ng ugnayan sa pagitan ng mga tao sa lipunan.
  Andrew Greeley
  Joy Carol
  James at Savary
  60s
 • Q7
  Sa ating aralin sa EsP 8 Modyul 4. ano ang nabanggit na tawag sa isang pangkat ng tribu?
  Moccasin
  Sioux Indian
  New Delhi
  60s
 • Q8
  “Ang tunay na pagkakaibigan ay dumadaan muna sa ilang matitinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa malalim na antas ng pakikipag-ugnayan.” Sino ang nagsambit ng mga katagang ito?
  George Washington
  Abraham Lincoln
  George Raegan
  60s
 • Q9
  Mahalagang magkaroon ng kaisahan ang puso ng magkaibigan na makikita sa pagkakaroon ng kaisahan o ______________
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
 • Q10
  Ang ____________________ ang pinakamataas na ekspresyon ng panlipunang kalikasan ng tao at ito rin ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang lipunan.(13 na letra)
  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q11
  Isa sa kritikal na suliranin ng lipunan ay ang kakulangan ng tao ng tiwala sa isa’t isa.
  MALI
  HINDI AKO SIGURADO
  TAMA
  60s
 • Q12
  Ang mga sumusunod ay sangkap nga pagkakaibigan maliban sa isa.
  Pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba
  pagtuturo ng kahinaan
  presensiya
  pag-aalaga
  60s
 • Q13
  Ang isang tunay na magkaibigan ay nakahandang ingatan ang __________ng isa't isa. Mahalaga ito upang tunay na makuha ang tiwala ng isang kaibigan.
  kasalanan
  kamalian
  lihim
  45s
 • Q14
  Itapat ang mga salita ayon sa kung sino ang may-akda or nagsabi ng mga sumusunod:
  Users link answers
  Linking
  120s
 • Q15
  May mga pagkakataong darating sa buhay ng isang tao na hindi siya magiging katanggap-tanggap sa marami. Halimbawa, ang isang bata na anak ng isang taong nasa bilangguan dahil sa isang krimen ay kinukundena ng ibang tao. Nilalayuan dahil sa sitwasyong hindi naman siya ang may kagagawan. Ang tunay na kaibigan ay lumalapit lalo na sa panahong ang lahat ay lumalayo. Alin sa mga sangkap ang nararapat para dito.
  Paggawa ng bagay nang magkasama
  Kakayahang mag-alaga ng lihim (confidentiality) at pagiging tapat (loyalty)
  Pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba (empathy).
  30s

Teachers give this quiz to your class