placeholder image to represent content

Quiz AP8 3Q 1st Kolonyalismo

Quiz by Rizalito Ordonez

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP8AKD -IVh - 8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ano ang pangunahing layunin ng mga explorers sa kanilang paggalugad at paglalayag?

  a. sa ulo ng daigdig

  b. higanteng halimaw sa dagat

  c. bagong ruta pangkalakaland. bagong kontinente

  e. Ang Atlantis city

  e.

  a. 

  b. 

  c.

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q2

  2. Bakit ang pinoponduhan ng mga piling  bansa at nakikipagsapalaran  sa mga paggalugad?

  a. Tumuklas ng gold at silver

  b. Tumuklas ng mga bagong kalupaan at masasakop na teritoryo

  c. Tumuklas ng bagong rutang pangkalakalan tungo sa East Indies

  d. Lahat ng nabanggit

  e. wala sa mga nabanggit

  d

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q3

  3. Ang Kasunduan Tordesillas ay naghahati sa bagong daigig sa pagitan ng dalawang bansa.

  a. Spain and Portugal

  b. England and France

  c. Germany and Austria

  d. Italy and Greece

  e. Spain and France

  b

  c

  d

  a

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q4

  4. Sino si Henry the Navigator?

  a. unang Europeong manlalayag sa timog Africa

  b. unang nakatuklas sa Amerika

  c. Ang mananakop nang Inca Empire sa SouthAmerica.

  d. unang explorer to nan aka-ikot sa mundo.

  e. Ang Prinsipe ng Portugal na  nagpapadla at nagpapalayag upang magalugad angbahagi ng Kanlurang baybayin ng Africa.

  b

  a

  e

  c

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q5

  Sino sa mga sumusunod ang nakatuklas sa ruta sa dulong katimugang bahagi ng Africa patungo sa India?

  a. Vasco da Gama

  b. Christopher Columbus

  c. Hernan Cortes

  d. Henry the Navigator

  e. Francisco Pizarro

  c

  b

  d

  a

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q6

  Anong bansa ang nagbigay basbas at pondo sa paglalayag ni Christopher Columbus, kung saan ay natuklasan niya America.

  a. England

  b. Spain

  c. Portugal

  d. Germany

  e. Italy

  b

  e

  a

  d

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q7

  Alin bansa ang nagtatag sa labingtatlong kolonyangAmerikano bago ito natawag na U.S.A. ?

  a. Spain

  b. Netherlands

  c. England

  d. Portugal

  e. Germany

  c

  d

  b

  a

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q8

  Sino sa mga explorer ang sumakop sa Aztec Empire ngMexico?

  a. Christopher Columbus

  b. Bartolomeu Dias

  c. Francisco Pizarro

  d. Hernan Cortes

  e. Vasco da Gama

  b

  d

  c

  a

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q9

  TAM o MALI: Ang panahong paggalugad at paglalayag ay kasabay sa paglalaganap ng European Renaissance?

  a. TRUE

  b. FALSE

  a

  b

  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q10

  Anong bahagi ng daigdig ang hindi pa nagagalugad  hanggang sa pagtatapos ng Age of Exploration?

  a. Kasukalan ng gitnang Africa.

  b. Arctic and Antarctic

  c. East Australia

  d. Lahat ng nabanggit

  e. wala sa nabanggit

  c

  a

  d

  b

  30s

Teachers give this quiz to your class